Lingua   

Nella mia ora di libertà

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione polacca (cantabile) di Krzysztof Wrona
DANS MON HEURE DE LIBERTÉMOJA GODZINA WOLNOŚCI
  
S'il faut respirer le même airNie chcę powietrza wdychać, które
qu'un gardien, je ne l'aime pas,zatruwa kwaśny oddech strażnika,
donc j'ai décidé de renoncerwolę pozostać zamknięty w celi,
à mon heure de liberté.choć to spaceru jest godzina,
S'il y a une chose à partagerjeżeli więzień musi koniecznie
entre un gardien et un prisonniermieć coś wspólnego ze swym dozorcą,
c'est sûrement pas l'air dans ce préau,niech to nie będzie świeże powietrze,
je ne veux que rester en prison,wystarczy, że klatkę dzielą cuchnącą,
c'est pas sûrement l'air dans ce préau,niech to nie będzie świeże powietrze,
je ne veux que rester en prison.wystarczy, że klatkę dzielą cuchnącą.
  
Ça a commencé une heure avant,Długo się ze mną nie cackali,
une heure après c'était d'jà fini,godzinę trwała cała rozprawa,
j'ai vu des gens arriver seules,wpierw podzielona była publika,
puis tous ensemble à la sortie.lecz jednomyślna szybko się stała.
J' m'y attendais pas à votre erreur,– Panie, Panowie, Wysoki Sądzie,
hommes et femmes de la cour,nie spodziewałem się żadnych uchybień
si j'étais bien à votre place...i muszę przyznać, że na waszym miejscu…
Mais je n' sais comment ça se faitna waszym miejscu jakoś się nie widzę
Si j'étais bien à votre place...i muszę przyznać, że na waszym miejscu…
Mais je n' sais comment ça se fait.na waszym miejscu jakoś się nie widzę.
  
A l'extérieur, hors dans la rueWyprowadzono mnie na zewnątrz,
mais aussi bien plus au-delàa tam czekała już na mnie ulica,
j'ai exigé de ma face à moistarałem się więc twarz przekonać,
une polemique dignité.by zachowała godny wyraz.
Qu'y en a de sales gueules, de grimaces,Ponure gęby, grymasy, uśmieszki,
va donc leur dire q' c'est le printemps,weź im wytłumacz, że czas nadszedł wiosny,
puis ils le savent, mais aiment mieuxoni to wiedzą, lecz cieszy ich tylko,
voir l'enlever aux prisonniers,że odebrana będzie więźniowi,
puis ils le savent, mais aiment mieuxoni to wiedzą, lecz cieszy ich tylko,
voir l'enlever aux prisonniers.że odebrana będzie więźniowi.
  
Qu'y en a de sales gueules, de grimaces,Ponure gęby, grymasy, uśmieszki,
bien peu de faces, mais elle y est.niewiele twarzy, wśród nich twarz jej blada,
Elle se demande tout en un seul jour,jest powściągliwa, a mógłbym przysiąc,
elle se suggère, je parierais,że gorączkowo w głowie układa
ce qu'elle va dire de moi aux gens,to co opowie o mnie ludziom,
ce qu'elle va dire, moi je vous le dis:to co opowie, pozwólcie, że zgadnę:
"Ça fait quelque temps qu'il était changé,„Trochę się zmienił, dziwny ciut był ostatnio,
mais pas s'il me disait mon amour,lecz wciąż się do mnie zwracał: kochanie”,
ça fait quelque temps qu'il était changé,„trochę się zmienił, dziwny ciut był ostatnio,
mais pas s'il me disait mon amour."lecz wciąż się do mnie zwracał: kochanie”.
  
Faut faire sûrement un bon bout de cheminDługa jest droga, która prowadzi
de la gymnastique de l'obéissanceod wpojonego posłuszeństwa
jusqu'à atteindre un geste plus humaindo tak ludzkiego odruchu buntu,
qui te donne le sens de la violence.co przemoc w oczach naszych uświęca,
Faut faire pourtant un aussi long chemintak samo długa i kręta jest droga,
pour devenir de tels connardsby aż tak zidiocieć, żeby nie rozumieć,
à ne plus arriver à comprendreże nie ma przecież dobrych władców,
que le bon pouvoir n'existe pas,bo każda władza deprawuje,
à ne plus arriver à comprendreże nie ma przecież dobrych władców,
que le bon pouvoir n'existe pas.bo każda władza deprawuje. (1)
  
Et maintenant j'apprends bien des chosesA tutaj uczę się wielu rzeczy,
parmi les autres, habillés comme moistrojem zrównany ze współwięźniami,
sauf lequel est le crime plus justeprócz tego, jaką można popełnić zbrodnię,
pour ne pas passer pour un criminel.by za przestępcę nie być uznanym,
On nous a appris l'étonnémentwszak nauczono nas głośno się dziwić,
s'il y a quelqu'un qui vole du pain,że ktoś bochenek ukradł chleba,
or nous savons que c'est un crimeteraz już wiemy, że zwykłą zbrodnią
si on ne vole pas quand on a faim,jest nie kraść, gdy z głodu się umiera,
or nous savons que c'est un crimeteraz już wiemy, że zwykłą zbrodnią
si on ne vole pas quand on a faim.jest nie kraść, gdy z głodu się umiera.
  
S'il faut respirer le même airNie chcemy wdychać powietrza, które
que les gardiens, nous ne l'aimons pas,zatruwa kwaśny oddech klawisza,
et nous avons décidé la révoltewięc zamknęliśmy strażników w celach,
pendant notre heure de liberté.kiedy spaceru (wolności) wybiła godzina.
Venez maintenant à le prisonPrzyjdźcie tu do nas, do więzienia,
et écoutez devant la portebo i pod bramą dobrze słychać
notre dernière chansono czym jest nasza ostatnia piosenka,
qui vous repète encore une fois:co jeszcze raz wam przypomina:
Même si vous vous en foutez,w niewinność swoją wierzycie święcie,
chacun de vous est concerné,lecz każdy z was w tym udział bierze,
même si vous vous en foutez,w niewinność swoją wierzycie święcie,
chacun de vous est concerné.lecz każdy z was w tym udział bierze.

(1) Da notare che nella versione polacca la parafrasi passa per Evtušenko e arriva a Lord Acton:
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men." :)Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org