Lingua   

Mamita [Till det blödande Chile]

Björn Afzelius
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione italiana di Riccardo Venturi
MAMITA [TILL DET BLÖDANDE CHILE]MAMITA [AL CILE CHE SANGUINA]
  
Mamita går med barnen ned för berget.Mamita va col suo bimbo su per la montagna.
Den gamla, välkända stigen ned för berget.La vecchia, risaputa salita su per la montagna.
Hon har vandrat den tusentals gånger, hon känner varenda meter.L’ha fatta migliaia di volte, ne conosce ogni metro.
Hon har vandrat den varje dag se´n hon gifte sig med Juan.L’ha fatta ogni giorno da quando si è sposata con Juan.
  
Hon stannar till vid hamnen i Serena,Si ferma vicino al porto, da Serena,
vid grindarna där hon dröjt alla dessa år.al cancello dove si è attardata per tutti questi anni.
Det var där dom brukade råkas varje atfon när dagen var över.Era là che si incontravano ogni sera alla fine del giorno.
Det var där hon brukade vänta varenda kväll på Juan.Era là che lei ogni sera aspettava Juan.
  
Men ikväll skall hon inte vänta på sin älskling,Ma stasera non aspetterà il suo innamorato,
ikväll skall hon inte stå där vid grindarna.stasera non starà là vicino al cancello.
Ikväll skall hon bara ha barnen vid sin sida på väg uppför berget.Stasera avrà soltanto il bimbo con sé nella salita su al monte.
Ikväll skall hon inte prata vid måltiden med Juan.Stasera non chiacchiererà a cena con Juan.
  
Och inatt får hon inte sova med sin älskling,E stanotte non dormirà col suo innamorato,
inatt får hon inte smeka sin bäste vän.stanotte non accarezzerà il suo amante.
Inatt skall hon skrika i sömnen, "Jag vet att den strejken var riktig".Stanotte non griderà nel sonno, « Lo so che lo sciopero era giusto ».
Men varför i himmelen måste dom skjuta ner min Juan.Ma perché hanno dovuto ammazzare il mio Juan ?


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org