Lingua   

Budapest

Leo Valeriano
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleMagyar nyelvre fordította Riccardo Venturi 2008-11-én
BUDAPESTBUDAPEST
  
Sto sul monte e guardo giùA hegyen állok és nézek le,
dove c'era una cittàahol egy város volt.
sulle torri delle chieseAz egyházak toronyain
strilla forte il "Gallo rosso".hangosan kiabál a “vörös Kakas”.
  
Rosso il cielo dalle fiammeVörös az ég lángoktól
rosse le strade di sanguevörös az utcák vérrel
rossi sono i carri armativörös a tankok,
sta bruciando Budapest.Budapest ég.
O Budapest...Ó Budapest...
  
Soli abbiamo perdutoEgyetlenek veszítettünk,
erano in tanti a parlaresokan beszéltek
quando non costava nienteamikor nem került semmi
ma adesso chi c'è a morire con noi.de most, ki hal meg velünk?
O Budapest...Ó Budapest...
  
E tu borghese d'occidente,Te, nyugati polgár,
tu che hai moglie, figli e amante,te, akinek van felesége, fiai s szeretője,
le tue case sono caldehazaid melegek
e non ti va di rischiare per Budapest.és nem tetszik kockáztatnod Budapestért.
  
E tu borghese d'occidente,Te, nyugati polgár,
hai raccolto sacchi d'oromagyar vérből született,
nati dal sangue magiaroarannyal teli zsákokat aratottál
e poi ci hai incatenatiés aztán minket vertél
al gigante dell'Est.a keleti óriás rabláncára.
  
E accuso! Io, poeta muto da dodici anni,És én okolok! Me, tizenkét év óta néma költő,
che forse sarò muto per sempre. Accuso!aki talán néma örökké maradni fog. Én okolok!
E non accuso te, orda enorme dell'Asia;De nem okolok téged, Ázsia óriási hordája;
te orso brutale di Mosca che non riuscistinem téged, Moszkva állati medvéje, aki nem
ad essere europeo. E non accuso te canaglia vilevoltál képes rá, európaival lenni. És nem
che hai voluto la nuova invasione dei Tartariokolok téged, gyáva gazfickó, aki a tartárok
per salvare così la tua esistenzaúj betörését akartad, hogy életedet megmentsed.
ma accuso te Occidente, che non hai ascoltatoDe téged okolok, Nyugat, aki nem hallgattad meg
il nostro ultimo grido di aiuto. Ti accuso Occidenteaz utolsó segítségkiáltásunkat. Okolok téged,
che hai preferito l'Asia lontana al popolo di Santo Stefano.Nyugat, aki a távoli Ázsiát inkább segítetted,
E poi sulle rovine di Parigi, di Londra, di New Yorkmint Szent István népét. Aztán, Párisz, London
marcerenno i carri armati del nostro tiranno. Ricordaés New York romjaira zsarnokunk tankok
allora tutto sarà compiuto, anche la maledizionevonulni fognak. Emlékezz, akkor minden teljesen
del magiaro da te abbandonato.kész, a magyar átka is, akit sorsára hagytál.
  
Io ti accuso OccidenteÉn okolok téged, Nyugat,
domani anche tu piangeraiholnap te is sírni fogsz
come il pezzente magiaromint a magyar koldus
da te abbandonato a Budapestakit sorsára hagytál Budapesten.
O Budapest...Ó Budapest...
  
Qui sul monte sto guardandoItt a hegyen nézem
la fine di un'illusioneegy ábránd végét,
nata lungo il nostro fiumeami folyónk partján született
e che muore assassinata con Budapests ami meghal Budapest gyilkossággal.
O Budapest...Ó Budapest...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org