Lingua   

Stál voják na dešti

Jaromír Nohavica
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersion française – DÉSERTEUR – Marco Valdo M.I. – 2014
STÁL VOJÁK NA DEŠTIDÉSERTEUR
  
Stál voják na dešti a bylo to už k ránu,Soldat sous pluie, déjà presque matin
stál voják na dešti a hlídal zbrojní sklad,Soldat sous pluie surveille dépôt d'armes,
stál voják, stál tam sám, pršelo do kaštanů,Soldat là, pleut à verse
malounko svítalo, šli ho už vystřídat.Déjà un peu jour, relève vient.
  
Vzal voják samopal, dal do úst hlaveň tmavou,Soldat prend fusil, porte canon à bouche
a byl ten polibek hořký a ledový,Amer baiser de glace,
co mu tam na dešti v té chvíli táhlo hlavou,Ce qui passe par tête,
od toho vojáka nikdo se nedoví.Nul ne peut savoir, vraiment personne.
  
Leží a nedýchá, liják mu ránu myje,Étendu, ne respire pas, pluie lave blessure,
krev bloudí, země má, co s ní - nu jen ji ber,Sang coule, terre… avale, terre emporte…
je zbytečná ta krev, i voják zbytečný je,Sang inutile, soldat inutile,
navždycky zbytečný, navždycky dezertér.Pour toujours inutile, éternel déserteur.
  
A my tu sedíme a soudit by se chtělo,Maintenant on est là et on voudrait donner un avis,
tohle se nedělá, tak neumírá muž,Ça ne se fait pas, un homme ne meurt pas ainsi,
jenže to promoklé, to natažené těloPour ce corps étendu là, ce corps humide,
nevzbudí žádný soud a žádná moudrost už.Pour lui, aucun jugement, aucune sagesse.
  
Kdopak mu pomohl, kdopak mu ruku podal,Qui jamais lui donna un vêtement, qui l'aida vraiment
když v noci na pryčně seděl a nemoh' spát,Les nuits où assis sur le lit, se sentait malade,
tak někdy cizí jsme, lhostejní jak ta voda,Parfois nous sommes étrangers, indifférents
a pak se na dešti zastřelí, zastřelí kamarád ...À coups de fusil, de fusil, on tue nos camarades.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org