Language   

Dnia pierwszego września

Anonymous
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione inglese, dal sito degli "Dzieci z broda":
DNIA PIERWSZEGO WRZEŚNIAON THE 1ST OF SEPTEMBER
  
Posłuchajcie ludzie smutnej opowieści,People, listen to a sad story,
Co ja wam zaśpiewam, w głowie się nie mieści.What I'm going to sing to you will boggle your mind,
Co ja wam opowiem to jest smutne bardzo,What I'm going to tell you is very sad,
Niechaj Wasze serca biedakiem nie wzgardzą,Don't let your hearts despise the beggar,
  
Dnia pierwszego września roku pamiętnego,On 1st of September of the memorable year,
Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego.The enemy from a neighbouring country attacked Poland.
Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę,They particularly disliked our Warsaw,
Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe.Our Beloved Warsaw, you are a bloody town.
  
Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała,You used to be beautiful, rich, wonderful,
Dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała.But today what is left is ruins.
Kościoły zburzone, domy popalone,Churches destroyed, houses burnt down,
Gdzie się mają schronić ludzie poranione?Where are the hurt people supposed to find shelter?
  
Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba,The bombs are falling down from the sky, the people lack bread,
Nie tylko od bomby, umrzeć z głodu trzeba.We will die not only because of the bombs but of starvation.
Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia,The bombs are falling down, from dusk to dawn,
Nie ma kropli wody do gaszenia ognia.There is not enough water to put down the fire.
  
Kościoły zburzone, domy popalone,Churches destroyed, houses burnt down,
Gdzie się mają schronić ludzie wygłodzone?Where are the starving people supposed to find shelter?
Matka szuka syna, głośno wzywa Boga,A mother is seeking her son, loudly calling God,
Błaga o ratunek wypatrując wroga.She's begging for rescue, looking out for the enemy.
  
Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała,When the miserable Warsaw crumbled into ruin,
To biedna Warszawa poddać się musiała.This miserable Warsaw had to surrender.
I tak się broniła całe trzy tygodnie!It did defend itself as long as three weeks anyway!
Jeszcze Pan Bóg skarze wrogów za ich zbrodnie!The Lord will surely find the way to punish the enemy for their crimes!
  
Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści,What I'm singing here for you is unbelievable,
Teraz będzie koniec mojej opowieści.This is the end of my story now.
Posłuchajcie, ludzie, z nami łaska Boża,Listen, people, God's grace is with us,
Odbudujem Polskę od gór aż do morza.We will rebuild Poland, from the mountains to the sea.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org