Lingua   

Victor Jara

Hoola Bandoola Band
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
VICTOR JARAVICTOR JARA
  
Det finns många som gör konster och krumsprång för dom som har makten.On monia, jotka tekevät temppuja ja hyppivät ilmaan vallanpitäjien mieliksi.
Och det finns många som fjäskar för smulor ifrån de härskandes bord.Ja on monia, jotka tekevät kaikkensa haaliakseen muruja heidän pöydistään.
Men du valde din väg, du sjöng för dom många.Mutta sinä valitsit tiesi, sinä lauloit monille
Och du struntade i dom mäktigas löften och dom härskandes hot.ja vähät välitit mahtimiesten lupauksista ja vallanpitäjien uhkauksista.
Ja, Victor Jara, du gav ord åt dom fängslades längtan till frihet,Niin, Victor Jara, sinä annoit sanat vangittujen vapaudenkaipuulle
och åt dom plågades tro på en framtid där bara folket har makt.ja kiusattujen uskolle tulevaisuuteen, jossa vain kansalla on valta.
Och du gav styrka och mod åt dom förtrampades drömmar,Ja sinä annoit voimaa ja rohkeutta sorrettujen unelmille,
men mot dom rika och få sjöng du ut ditt förmakt.mutta rikkaita ja valittuja sinä kuritit lauluillasi.
Men om framtiden är som ett träd vi har planterat i jorden,Mutta jos tulevaisuus on kuin puu, jonka istutamme maahan
och ifall friheten är som den sprödaste, sköraste ros,ja vapaus kuin haurain ja hennoin ruusu,
måste vi väpna oss väl för att försvara det svaga,meidän on varustauduttava hyvin puolustaaksemme heikkoja
vi måste värna det mot dom som vill krossa det som spirar och gror.niitä vastaan, jotka haluavat murskata sen, mikä itää ja versoo.
Dom förtvivlade säger att döden är lika för alla,Toivonsa menettäneet sanovat, että kuolema on samanlainen kaikille,
men det är väl sannare att säga att man kan dö på samma sätt som man har levt.mutta todempaa kai on sanoa, että voi kuolla niin kuin on elänytkin.
Och att dö för förtjänst, det väger lätt som en fjäder,Ja kuoleminen kunnian puolesta painaa vaakakupissa kuin höyhen,
men att dö för sitt folk, det väger tungt som en sten.mutta kuoleminen kansan puolesta kuin kivi.
Victo Jara, dina sånger ska eka i gruvornas gångar,Sinun laulusi ovat kaikuva kaivosten tunneleissa, Victor Jara,
och som fullmogna frukter ska dom eka ifrån plantagernas träd.ja hedelmien lailla ne ovat kypsyvä plantaasien puissa.
Som vajande säd ska dom bölja över fälten,Kuin heilimöivä vilja ne ovat tuleentuva pelloilla,
och som fiskarna i vattnet ska dom fastna i fiskarnas nät.ja kuin kalat vedessä tarttuva kalastajien verkkoihin.
Ja, Victor Jara, Victor Jara, dina sånger ska inte bli glömda.Sinun laulusi eivät unohdu, Victor Jara.
Från gitarr till gitarr ska dom spridas över stad och land.Kitaran kieliltä toisille ne leviävät kyliin ja kaupunkeihin.
Dom ska vagga oss till sömns, när våra nätter blir långa.Ne tuudittavat meidät uneen, kun yöt käyvät pitkiksi.
Dom ska marschera med oss, när dagen är här.Ne marssivat rinnallamme, kun aika koittaa.
Victor Jara mördades av Chilejuntan 1973.Chilen sotilasjuntta murhasi Victor Jaran 1973.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org