Lingua   

Victor Jara

Hoola Bandoola Band
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish Translation by Roger Hinchliffe from the official site...
VICTOR JARA

Det finns många som gör konster och krumsprång för dom som har makten.
Och det finns många som fjäskar för smulor ifrån de härskandes bord.
Men du valde din väg, du sjöng för dom många.
Och du struntade i dom mäktigas löften och dom härskandes hot.
Ja, Victor Jara, du gav ord åt dom fängslades längtan till frihet,
och åt dom plågades tro på en framtid där bara folket har makt.
Och du gav styrka och mod åt dom förtrampades drömmar,
men mot dom rika och få sjöng du ut ditt förmakt.
Men om framtiden är som ett träd vi har planterat i jorden,
och ifall friheten är som den sprödaste, sköraste ros,
måste vi väpna oss väl för att försvara det svaga,
vi måste värna det mot dom som vill krossa det som spirar och gror.
Dom förtvivlade säger att döden är lika för alla,
men det är väl sannare att säga att man kan dö på samma sätt som man har levt.
Och att dö för förtjänst, det väger lätt som en fjäder,
men att dö för sitt folk, det väger tungt som en sten.
Victo Jara, dina sånger ska eka i gruvornas gångar,
och som fullmogna frukter ska dom eka ifrån plantagernas träd.
Som vajande säd ska dom bölja över fälten,
och som fiskarna i vattnet ska dom fastna i fiskarnas nät.
Ja, Victor Jara, Victor Jara, dina sånger ska inte bli glömda.
Från gitarr till gitarr ska dom spridas över stad och land.
Dom ska vagga oss till sömns, när våra nätter blir långa.
Dom ska marschera med oss, när dagen är här.
Victor Jara mördades av Chilejuntan 1973.
VICTOR JARA

There are too many jesters and fools who flatter the mighty
and too many dandies who'll dance for the crumbs from their feasts
But you chose to sing to the hearts of your people
regardless of the money or the threats from your patrons and priests
Victor Jara, you asserted the prisoners' yearning for freedom
and the victims' belief in a world where justice belongs
You gave courage and strength to the downtrodden dreamers
but the governing few you scorned in your songs

But if the future is like a young tree we have lovingly planted
and if liberty is like a fragile and delicate rose
We must arm ourselves well to defend the defenceless
We must shield them from those who's trample what's struggling to grow
The desperate will tell you that death is the same to us all
but to tell you the truth you can die in the same way you live
If you die getting rich, your fate's as light as a feather
but if you die for the poor, what more can your life give?

Victor Jara, your songs will ring out in the echoing mineshafts
Like ripe fruit they'll be gathered on farms as the autumn sun sets
They will drift with the wind over billowing wheat fields
and like fish in the ocean they will fasten in the fishermen's nets
Victor Jara, your songs will be sung, they will not be forgotten
From guitar to guitar ‘round the world they will ramble and roam
They will lull us to sleep when our nights are uneasy
They'll be marching with us in the morning to come


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org