Language   

Vem dödade Carlos?

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
WHO KILLED CARLOS?KUKA TAPPOI CARLOSIN?
  
Carlos was drunk, aggressive and stupid.Carlos oli päissään, riidanhaluinen ja tyhmä.
So much so that he was refused admittance.Juopuneena häntä ei päästetty sisään.
When the doorman asked him to leave quietlyKun ovimies pyysi häntä poistumaan rauhassa,
Carlos gave him a punch.hän antoi nyrkkinsä puhua.
  
The doorman was exhausted, stressed and hotOvimies oli uupunut, stressaantunut ja kuumissaan
and sick of the infernal noise of the discoja turtana diskon helvetilisestä metelistä
and tired of being constantly called a pig.ja väsynyt siihen, että aina kutsuttiin siaksi.
So he called the cops.Niinpä hän pyysi poliisin paikalle.
  
On a late Saturday night, the police in StockholmTukholman poliisilla on myöhään lauantai-iltana
have other things to do than help a doorman.muutakin tekemistä kuin auttaa ovivahteja.
Assaults, hold-ups and homicidesPahoinpitelyjä, väkivaltaisia ryöstöjä ja henkirikoksia
take place at a pace the police can't match.tapahtuu sellaiseen tahtiin, että poliisi on voimaton.
  
But the cops arrived and did their duty.Mutta poliisit saapuivat paikalle ja tekivät työnsä.
Carlos was down on the ground in no timeCarlos kaadettiin maahan käden käänteessä,
and the inhuman weight of police feet on his backja poliisin jalkojen epäinhimillinen paino selän päällä
made him numb.teki hänen ruumiinsa tunnottomaksi.
  
Carlos is dead and no one knows what happened.Carlos on kuollut, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut.
At the dawn of the day he was lying cold in his cell.Aamun koittaessa hän makasi kylmänä sellissään.
No blood or wound was found.Verta ei löytynyt eikä haavoja.
It's a death no one can understand.Kuolemantapaus, jota kukaan ei voi ymmärtää.
  
The Coroner issues a summary reportPoliisilääkäri laati lyhyen selvityksen
on Carlos's death in the custody cell.Carlosin kuolemasta poliisin pidätyssellissä.
The assumption is that the youngster had suffocatedNuorukaisen oletettiin tukehtuneen omia aikojaan
while asleep in his lonesome cell.nukkuessaan yksin sellissään.
  
An autopsy was conducted, just for the record.Muodon vuoksi tehtiin kuitenkin ruumiinavaus.
The result: nothing suspicious.Sen tulos oli, että mitään hämärää ei ollut tapahtunut.
The Coroner's report was confirmed,Poliisilääkärin selvitys vahvistettiin,
and Carlos had become an archive document.ja Carlos oli enää pelkkä asiakirja.
  
Carlos's mother at Södermalm received a phone callCarlosin äiti Södermalmilla sai puhelun,
urging her to immediately take carejossa häntä pyydettiin pikimmiten huolehtimaan
of her son who was lying with a tag on his toepojastaan, joka makasi lappu varpaassaan
in the underground mortuary cold room.ruumishuoneen kylmiössä maan alla.
  
But the mother who had escaped black dictatorshipMutta äiti, joka oli paennut mustaa diktatuuria
and knew everything about police brutality,ja tiesi kaiken poliisiväkivallasta,
said: »Nothing will happen heresanoi: »Tälle asialle ei tehdä mitään,
until I know how my only son died.«ennen kuin tiedän, kuinka ainoa poikani kuoli.«
  
Carlos is dead and no one knows what happened.Carlos on kuollut, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut.
At the dawn of the day he was lying cold in his cell.Aamun koittaessa hän makasi kylmänä sellissään.
No blood or wound was found.Verta ei löytynyt eikä haavoja.
It's a death no one can understand.Kuolemantapaus, jota kukaan ei voi ymmärtää.
  
Kristina was sitting in her Kungsholmen kitchenKristina istui keittiössään Kungsholmenilla
with a cup of lukewarm coffee and a roll-upkupissaan haaleaa kahvia ja sätkä sormissaan
thinking back to what she had witnessed the night beforeja mietti, mitä oli nähnyt edellisenä iltana
at her regular club.klubilla, jossa hän tapasi käydä.
  
In her mind she saw how Carlos was knocked down,Hän näki mielessään, kuinka Carlos lyötiin maahan,
how his hands were tied behind his back and how the copskuinka hänen kätensä sidottiin selän taakse ja kuinka poliisit
trampled on his back until there was a snaptalsivat hänen selkänsä päällä, kunnes kuului rasahdus,
as if something had broken inside him.kun jokin pojan sisällä murtui.
  
She needed to know if everything had ended well,Hänen oli saatava tietää, oliko kaikki päättynyt hyvin.
so finally she called the custody officerNiinpä hän soitti lopulta selliosaston esimiehelle.
and having heard that things had gone as she had thoughtJa saatuaan kuulla, että kaikki oli sujunut niin kuin hän oli arvellut,
she asked where Carlos had been living.hän kysyi, missä Carlos oli asunut.
  
She went to see Carlos's mother and told her as it wasHän meni Carlosin äidin luokse ja kertoi niin kuin asia oli,
that Carlos had died, because his back was broken.että Carlos kuoli, kun hänen selkänsä murtui.
Together they decided to help one anotherYhdessä he päättivät auttaa toisiaan,
to reveal the truth.sillä totuus oli saatava päivänvaloon.
  
Carlos is dead and no one knows what happened.Carlos on kuollut, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut.
At the dawn of the day he was lying cold in his cell.Aamun koittaessa hän makasi kylmänä sellissään.
No blood or wound was found,Verta ei löytynyt eikä haavoja,
but someone has started to understand.mutta joku on alkanut ymmärtää.
  
When a complaint about the police is madeKun poliisin toiminnasta tehdään valitus,
it is dealt with as if it didn't exist at all.se käsitellään niin kuin sitä ei olisikaan.
An immigrant woman accusing the policeMaahanmuuttajanainen, joka syyttää poliisia,
will have to wait until someone has time.saa luvan odottaa, kunnes jollakulla on aikaa.
  
The district court made a quick decisionKäräjäoikeuden päätös asiassa oli pikainen
confirming what the medical officers had said.ja vahvisti sen, mitä lääkärit olivat sanoneet.
Kristina was alone, the cops were twoKristina oli yksin, mutta poliiseja oli kaksi,
and there was no further evidence.eikä muita todisteita ollut.
  
Kristina and the mother decided to findKristina ja äiti päättivät löytää
other people who had been on the spot.muita paikalla olleita.
And Carlos remained in the mortuary cold roomJa Carlos sai jäädä makaamaan ruumishuoneen kylmiöön,
while time was getting scarce.sillä nyt alkoi aika käydä kalliiksi.
  
When the doorman found out how things wereKun ovivahti sai tietää asian laidan,
he named others who had been there.hän nimesi muita, jotka olivat olleet paikalla.
And soon there were many prepared to testifyJa pian monet olivat valmiit menemään valalle
under oath what they had seen.siitä, minkä he kaikki olivat nähneet.
  
Carlos is dead and no one knows what happened.Carlos on kuollut, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut.
At the dawn of the day he was lying cold in his cell.Aamun koittaessa hän makasi kylmänä sellissään.
No blood or wound was found,Verta ei löytynyt eikä haavoja,
but many have started to understand.mutta moni on alkanut ymmärtää.
  
The appeal court ordered a new autopsyHovioikeus määräsi uuden ruumiinavauksen,
and Carlos finally made his way back to earth.ja Carlos pääsi viimeinkin maan pinnalle.
The cause of death was soon clearJa pian oli kuolemansyy selvä,
and the mother had eventually got her peace.ja äiti sai lopulta rauhan.
  
But who's to charge, who's guilty?Mutta kuka on pantava tuomiolle, kuka on syyllinen?
Is it Carlos who was drunken and aggressive?Carlosko, joka haastoi riitaa juovuspäissään?
Is it the doorman or a brutal copOvivahtiko vai väkivaltainen poliisi
or the club guests who were standing by?vai klubivieraat, jotka katselivat sivusta?
  
Is it the Coroner or the custody suite wardens?Poliisilääkärikö vai selliosaston vartijat?
Could it be the pathologist who didn't want to cause trouble?Voisiko syyllinen olla patologi, joka ei halunnut vaikeuksia?
Or the district court relying on the doctors' words?Tai käräjäoikeus, joka myötäili lääkäreitä?
Or was it a collective murder?Vai olisiko kyseessä kollektiivinen murha?
  
When a Swede gets murdered, no rock remains unturned,Kun ruotsalainen murhataan, kaikki tutkitaan juurta jaksain,
but when the victim is of another complexion, it's a different story.mutta kun murhattu on mutakuono, asialla ei ole niin väliä.
In Carlos's case, the truth was finally revealedCarlosin asiassakin totuus tuli lopulta esiin vasta,
only after people had started helping each other.kun ihmiset alkoivat auttaa toisiaan.
  
Carlos is dead and no one knows what happened.Carlos on kuollut, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut.
At the dawn of the day he was lying cold in his cell.Aamun koittaessa hän makasi kylmänä sellissään.
No blood or wound was found,Verta ei löytynyt eikä haavoja,
but everyone can finally understand.mutta viimeinkin kaikki voivat ymmärtää.
  
Carlos is dead and no one knows what happened.Carlos on kuollut, eikä kukaan tiedä, mitä on tapahtunut.
At the dawn of the day he was lying cold in his cell.Aamun koittaessa hän makasi kylmänä sellissään.
No blood or wound was found,Verta ei löytynyt eikä haavoja,
but everyone can at least understand.mutta ainakin kaikki voivat ymmärtää.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org