Language   

Vem dödade Carlos?

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese / English translation / Traduction anglaise...
VEM DÖDADE CARLOS?WHO KILLED CARLOS?
  
Carlos var stökig, berusad och dum.Carlos was drunk, aggressive and stupid.
Han blev inte insläppt för att han var full.So much so that he was refused admittance.
När dörrvakten bad honom gå utan gnällWhen the doorman asked him to leave quietly
så gav Carlos vakten en smäll.Carlos gave him a punch.
  
Vakten var utsliten, stressad och varm,The doorman was exhausted, stressed and hot
och urless på diskots förbannade larm,and sick of the infernal noise of the disco
och trött på att ständigt bli kallad för gris;and tired of being constantly called a pig.
Så han låt skicka efter polis.So he called the cops.
  
Polisen i Stockholm en sen lördagsnattOn a late Saturday night, the police in Stockholm
har annat att göra än hjälpa en vakt.have other things to do than help a doorman.
Därute sker misshandel, knivrån och dråpAssaults, hold-ups and homicides
i en takt snuten aldrig rår på.take place at a pace the police can't match.
  
Men dom tog sej till klubben och gjorde sin plikt;But the cops arrived and did their duty.
Och att lägga ner Carlos var gjort på ett kick.Carlos was down on the ground in no time
Han domnade bort av ett omänskligt tryckand the inhuman weight of police feet on his back
när snutarna klev på hans rygg.made him numb.
  
Carlos är död, ingen vet vad som hänt.Carlos is dead and no one knows what happened.
I gryningen låg han där kall i sin cell.At the dawn of the day he was lying cold in his cell.
Man fann inget blod och man fann inga sår;No blood or wound was found.
Et dödsfall som ingen förstår.It's a death no one can understand.
  
Polisläkar'n skrev en summarisk attestThe Coroner issues a summary report
över Carlos som dog i polisens arrest.on Carlos's death in the custody cell.
Man antog att ynglingen kvävde sej självThe assumption is that the youngster had suffocated
när han sov i sin ensamma cell.while asleep in his lonesome cell.
  
För ordningens skull blev det dock obduktion.An autopsy was conducted, just for the record.
Den bestod denna gång i att inget blev gjort.The result: nothing suspicious.
Man godkänte det som polisläkar'n sagt,The Coroner's report was confirmed,
och Carlos var nu blott en akt.and Carlos had become an archive document.
  
Man ringde till Carlos'mor på Södermalm,Carlos's mother at Södermalm received a phone call
och bad henne snarast se till att ta handurging her to immediately take care
om sonen som låg med en lapp om sin fotof her son who was lying with a tag on his toe
i bårhusets kyl under jord.in the underground mortuary cold room.
  
Men mamman som flytt från en svart diktaturBut the mother who had escaped black dictatorship
hon kände till allt om polisens tortyr.and knew everything about police brutality,
Hon svara': "Här blir det ingenting gjortsaid: »Nothing will happen here
förr'n jag vet hur min ende son dog."until I know how my only son died.«
  
Carlos är död, ingen vet vad som hänt.Carlos is dead and no one knows what happened.
I gryningen låg han där kall i sin cell.At the dawn of the day he was lying cold in his cell.
Man fann inget blod och man fann inga sår;No blood or wound was found.
Et dödsfall som ingen förstår.It's a death no one can understand.
  
Kristina från Kungsholmen satt i sitt kök,Kristina was sitting in her Kungsholmen kitchen
med halvljummet kaffe och hemrullad rök,with a cup of lukewarm coffee and a roll-up
och tänkte på det hon bevittnat igårthinking back to what she had witnessed the night before
på en klubb dit hon brukade gå.at her regular club.
  
Hon såg för sitt inre hur Carlos slogs ner,In her mind she saw how Carlos was knocked down,
och bakbands och se'n hur poliserna klevhow his hands were tied behind his back and how the cops
omkring på hans rygg tills man hörde ett krastrampled on his back until there was a snap
när nå'nting i pojken bröts av.as if something had broken inside him.
  
Hon måste få veta om allt slutat väl,She needed to know if everything had ended well,
så hon ringde till sist till arrestens befäl.so finally she called the custody officer
Och när det stod klart att det gått som hon trottand having heard that things had gone as she had thought
så fråga' hon var Carlos bott.she asked where Carlos had been living.
  
Hon for hemm till mamman och sa' som det var,She went to see Carlos's mother and told her as it was
att Carlos blev dödad när ryggen gick av.that Carlos had died, because his back was broken.
Tilsammans beslöt dom att hjälpa varann,Together they decided to help one another
för här måste sanningen fram.to reveal the truth.
  
Carlos är död, ingen vet vad som hänt.Carlos is dead and no one knows what happened.
I gryningen låg han där kall i sin cell.At the dawn of the day he was lying cold in his cell.
Man fann inget blod och man fann inga sår;No blood or wound was found,
Men någon har börjat förstå.but someone has started to understand.
  
När en anmärkning mot en polis kommer inWhen a complaint about the police is made
behandlas den som om den alls inte finns.it is dealt with as if it didn't exist at all.
En invandrarkvinna som stämt en polisAn immigrant woman accusing the police
får vänta tills någon har tid.will have to wait until someone has time.
  
Processen i tingsrätten gick på en kvart,The district court made a quick decision
och rätten slog fast det som läkarna sagt.confirming what the medical officers had said.
Kristina var en, men poliserna två,Kristina was alone, the cops were two
och det fanns inga fler vittnesmål.and there was no further evidence.
  
Kristina och mamman beslöt att få fattKristina and the mother decided to find
på flera personer som varit på plats.other people who had been on the spot.
Så Carlos fick stanna i bårhusets kyl,And Carlos remained in the mortuary cold room
för nu börja' tiden bli dyr.while time was getting scarce.
  
När dörrvakten hörde hur allting var fattWhen the doorman found out how things were
så nämnde han andra som varit på plats.he named others who had been there.
Och snart fanns det flera som kunde gå edAnd soon there were many prepared to testify
på det som dom alla fått se.under oath what they had seen.
  
Carlos är död, ingen vet vad som hänt.Carlos is dead and no one knows what happened.
I gryningen låg han där kall i sin cell.At the dawn of the day he was lying cold in his cell.
Man fann inget blod och man fann inga sår;No blood or wound was found,
Men många har börjat förstå.but many have started to understand.
  
Hovrätten krävde en ny obduktion,The appeal court ordered a new autopsy
och Carlos kom äntligen upp ovan jord.and Carlos finally made his way back to earth.
Och snart stod det klart hur man miste sitt liv,The cause of death was soon clear
och mamman fick äntligen frid.and the mother had eventually got her peace.
  
Men vem ska man döma, vem bär denna skuld?But who's to charge, who's guilty?
Är det Carlos som bråkade när han var full?Is it Carlos who was drunken and aggressive?
Är det dörrvakten eller en våldsam polis,Is it the doorman or a brutal cop
eller gästerna som stod bredvid?or the club guests who were standing by?
  
Är det läkar'n på häktet, eller vakterna där?Is it the Coroner or the custody suite wardens?
Kan det va' obducenten som undvek besvär?Could it be the pathologist who didn't want to cause trouble?
Är det tingsrätten som gick på läkarnas ord?Or the district court relying on the doctors' words?
Eller var det ett kollektivt mord?Or was it a collective murder?
  
När svenskar blir mördade undersöks allt,When a Swede gets murdered, no rock remains unturned,
men när svartskallar omkommer tar man det kallt.but when the victim is of another complexion, it's a different story.
Och med Carlos kom sanningen äntligen framIn Carlos's case, the truth was finally revealed
först när folk börja' hjälpa varann.only after people had started helping each other.
  
Carlos är död, ingen vet vad som hänt.Carlos is dead and no one knows what happened.
I gryningen låg han där kall i sin cell.At the dawn of the day he was lying cold in his cell.
Man fann inget blod och man fann inga sår;No blood or wound was found,
Men äntli'n kan alla förstå.but everyone can finally understand.
  
Carlos är död, ingen vet vad som hänt.Carlos is dead and no one knows what happened.
I gryningen låg han där kall i sin cell.At the dawn of the day he was lying cold in his cell.
Man fann inget blod och man fann inga sår;No blood or wound was found,
Men alla kan ändå förstå.but everyone can at least understand.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org