Language   

Tiden förändras

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione inglese di laverdure
TIDEN FÖRÄNDRAS

Vi talade om lagen, och om hur den kommit till
Hur den blev stöd åt några stycken, att kunna göra som dom vill.
Vi sa, att nu är allting bättre, vi känner till vår rättighet
Men sen släckte vi och viskade om vår yttrandefrihet
Ja, tiden förändras, men mönstren går igen

Sen prata vi om kriget, om hur dom skonade vårt land
Och om varför många blev besvikna när dom fick veta vem som vann.
Men när man nämner den historien som dom glömde bort nånstans
Ja, då står dom där på mattan och säjer att den aldrig fanns
Ja, tiden förändras, men mönstren går igen

När dom som tjänar på oss tycker
Att vi ställer till besvär
Och att bråkar allt för mycket,
Har dom en egen liten här
Som gärna ställer upp
Mot sina bröder och sitt land
Som pryglar och förföljer oss
I säkerhetens namn

SÄPO och Gestapo - det verkar inte klokt
Men även här så fanns det många som ville rena lite blod
Sen la dom sej och tryckte tills vinden han vända sej
Och nu handlar det om I.B. och om stora CIA
Ja tiden förändras, men mönstren går igen
Ja, tiderna ändras, men mönstren känns igen.
THE TIMES CHANGE

We spoke about the law, how it had become
How it would advantage some people, let them do their own business.
We said: now everything is better, we know our rights
But then we hushed ourselves and whispered about our freedom of speech
Yes, the times change but patterns stay the same

Then we spoke about war, how they spared our country
And why many were so disappointed when they realised who had won.
But when you tell that story that they got rid of somewhere
Yes, then they stand on the carpet and say that it had always been there

Yes, the times change but patterns stay the same

When those whose welfare relies on us
Begin to think that we are becoming an obstacle
And that kicking up a big fuss
Then they get their own little army
Who would easily raise their head
Against their own brothers and country
Who flog and persecute us
In the name of security

SÄPO and Gestapo, it doesn't sound wise
But even here there are many who would purify the race
Then they lay down and pushed until the wind turns out
And now it's all about IB and the big CIA

Yes, the times change but patterns stay the same
Yes, the times change but patterns feel the same


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org