Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleSVEDESE
13. BY THE WATERS OF BABYLON

By the waters, the waters of Babylon
We laid down and wept, and wept
for Thee Zion
We remember Thee, remember Thee Zion.

*

Près du fleuve de Babylone,
Nous étions assis, et nous pleurions
pour toi, Jérusalem.
Nous nous souvenons de toi, Jérusalem.

*

Presso il fiume di Babilonia
eravamo seduti, e piangevamo
per te, Gerusalemme.
Ci ricordavamo di te, Gerusalemme.
Psaltaren 137

1 Vid Babels floder, där sutto vi och gräto, när vi tänkte på Sion.

2 I pilträden som där voro hängde vi upp våra harpor.

3 Ty de som höllo oss fångna bådo oss där att sjunga, och våra plågare bådo oss vara glada: »Sjungen för oss en av Sions sånger.»

4 Huru skulle vi kunna sjunga HERRENS sång i främmande land?

5 Nej, om jag förgäter dig, Jerusalem, så förgäte min högra hand sin tjänst.

6 Min tunga låde vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag icke låter Jerusalem vara min allra högsta glädje.

7 Tänk, HERRE, på Jerusalems dag, och straffa Edoms barn, dem som ropade: »Riven ned, riven ned det ända till grunden.»

8 Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss.

9 Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org