Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginalePOLACCO
13. BY THE WATERS OF BABYLON

By the waters, the waters of Babylon
We laid down and wept, and wept
for Thee Zion
We remember Thee, remember Thee Zion.

*

Près du fleuve de Babylone,
Nous étions assis, et nous pleurions
pour toi, Jérusalem.
Nous nous souvenons de toi, Jérusalem.

*

Presso il fiume di Babilonia
eravamo seduti, e piangevamo
per te, Gerusalemme.
Ci ricordavamo di te, Gerusalemme.
PSALM 137(136)

Nad rzekami Babilonu

1 Nad rzekami Babilonu -
tam myśmy siedzieli i płakali,
kiedyśmy wspominali Syjon.

2 Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

3 Bo tam żądali od nas
pieśni ci, którzy nas uprowadzili,
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
"Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!"

4 Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?

5 Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!

6 Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie postawię Jeruzalem
ponad największą moją radość.

7 Przypomnij, Panie,
synom Edomu,
dzień Jeruzalem,
kiedy oni mówili: "Burzcie, burzcie -
aż do jej fundamentów!"

8 Córo Babilonu, niszczycielko,
szczęśliwy, kto ci odpłaci
za zło, jakie nam wyrządziłaś!

9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije
o skałę twoje dzieci.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org