Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleNEERLANDESE (OLANDESE-FIAMMINGO)
13. BY THE WATERS OF BABYLON

By the waters, the waters of Babylon
We laid down and wept, and wept
for Thee Zion
We remember Thee, remember Thee Zion.

*

Près du fleuve de Babylone,
Nous étions assis, et nous pleurions
pour toi, Jérusalem.
Nous nous souvenons de toi, Jérusalem.

*

Presso il fiume di Babilonia
eravamo seduti, e piangevamo
per te, Gerusalemme.
Ci ricordavamo di te, Gerusalemme.
Psalmen 137

1 Wij zaten aan de rivier in de stad Babel en huilden toen wij aan Jeruzalem dachten.

2 Onze citers hadden wij daar aan de takken van een wilg gehangen,

3 omdat onze bewakers wilden dat wij zouden zingen. Ondanks dat zij ons sloegen, wilden zij een vrolijk lied horen. "Vooruit", zeiden zij, "zing eens een lied over Jeruzalem!"

4 Maar hoe kunnen wij nu in een vreemd land een lied voor de HERE zingen?

5 Mijn rechterhand mag verlamd raken, als ik Jeruzalem zou vergeten!

6 Als ik Jeruzalem niet zou bezingen als de mooiste en hoogste stad, zou mijn tong krachteloos in mijn mond mogen liggen.

7 Neem wraak, HERE, op de Edomieten die Jeruzalem hebben verwoest. Zij zeiden tegen elkaar: "Wij breken die stad tot op de bodem af!"

8 Volk van Babel, binnenkort zal uw eigen land worden verwoest. Wij prijzen hen die vergelding zullen uitoefenen over wat u ons hebt aangedaan.

9 Wij prijzen de man, die nu Lw kinderen tegen de rotsen te pletter zal gooien.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org