Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


CINESE
Псалми 137詩 篇 137
  
1(По слав. 136) При реките на Вавилона, там седнахме, Да! плакахме, когато си спомняхме за Сиона;1 我 們 曾 在 巴 比 倫 的 河 邊 坐 下 、 一 追 想 錫 安 就 哭 了 。
  
2 На върбите всред него Окачихме арфите си.2 我 們 把 琴 掛 在 那 裡 的 柳 樹 上 。
  
3 Защото там ония, които ни бяха пленили, Поискаха от нас да пеем думи; И ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки: Попейте ни от сионските песни.3 因 為 在 那 裡 擄 掠 我 們 的 、 要 我 們 唱 歌 、 搶 奪 我 們 的 、 要 我 們 作 樂 、 說 、 給 我 們 唱 一 首 錫 安 歌 罷 。
  
4 Как да пеем песента Господна В чужда земя?4 我 們 怎 能 在 外 邦 唱 耶 和 華 的 歌 呢 。
  
5 Ако те забравя, Ерусалиме, Нека забрави десницата ми изкуството си!5 耶 路 撒 冷 阿 、 我 若 忘 記 你 、 情 願 我 的 右 手 忘 記 技 巧 。
  
6 Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня, Ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие.6 我 若 不 記 念 你 、 若 不 看 耶 路 撒 冷 過 於 我 所 最 喜 樂 的 、 情 願 我 的 舌 頭 貼 於 上 膛 。
  
7 Помни, Господи, против едомците Деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до основата му!7 耶 路 撒 冷 遭 難 的 日 子 、 以 東 人 說 拆 毀 、 拆 毀 、 直 拆 到 根 基 . 耶 和 華 阿 、 求 你 記 念 這 仇 。
  
8 Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, Блазе на онзи, който ти въздаде За всичко що си сторила нам!8 將 要 被 滅 的 巴 比 倫 城 阿 、 〔 城 原 文 作 女 子 〕 報 復 你 、 像 你 待 我 們 的 、 那 人 便 為 有 福 。
  
9 Блазе на онзи, който хване и разбие о камък Малките ти деца!9 拿 你 的 嬰 孩 摔 在 磐 石 上 的 、 那 人 便 為 有 福 。


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org