Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


CREOLO HAITIANO
시편 137Sòm 137
  
1 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다1¶ Nou te chita bò larivyè ki nan peyi Babilòn yo, nou t'ap kriye lè nou chonje peyi Siyon.
  
2 그 중의 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니2 Nou te pandye gita nou yo nan branch pye sikren peyi a.
  
3 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐케 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온노래 중 하나를 노래하라 함이로다3 Moun ki te fè nou prizonye yo t'ap mande pou nou chante pou yo. Moun ki t'ap peze nou yo t'ap mande pou nou anmize yo: -Chante yon chante peyi Siyon pou nou non!
  
4 우리가 이방에 있어서 어찌 여호와의 노래를 부를꼬4 Ki jan ou ta vle pou n' chante yon chante Seyè a nan yon peyi etranje?
  
5 예루살렘아 ! 내가 너를 잊을진대 내 오른손이 그 재주를 잊을지로다5 Si nou bliye ou, Jerizalèm. se pou nou bliye ki jan pou nou sèvi ak men dwat nou tou.
  
6 내가 예루살렘을 기억지 아니하거나 내가 너를 나의 제일 즐거워하는 것보다 지나치게 아니할진대 내 혀가 내 입천장에 붙을지로다6 Si nou pa chonje ou, si nou pa konsidere ou tankou pi gwo kontantman nou, se pou lang nou kole nan fon bouch nou.
  
7 여호와여, 예루살렘이 해 받던 날을 기억하시고 에돔 자손을 치소서 저희 말이 훼파하라, 훼파하라 그 기초까지 훼파하라 하였나이다7¶ Seyè, chonje sa moun peyi Edon yo te fè jou yo te pran lavil Jerizalèm. Chonje jan yo t'ap di: Kraze l'! Kraze l' ratè!
  
8 여자 같은 멸망할 바벨론아 ! 네가 우리에게 행한대로 네게 갚는 자가 유복하리로다8 Nou menm moun lavil Babilòn, yo gen pou yo fini ak nou yon lè. Benediksyon pou moun ki va fè ou sibi menm bagay ou te fè nou sibi a.
  
9 네 어린 것들을 반석에 메어치는 자는 유복하리로다9 Benediksyon pou moun ki va pran pitit ou yo, ki va kraze yo sou gwo wòch!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org