Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleCREOLO HAITIANO
13. BY THE WATERS OF BABYLON

By the waters, the waters of Babylon
We laid down and wept, and wept
for Thee Zion
We remember Thee, remember Thee Zion.

*

Près du fleuve de Babylone,
Nous étions assis, et nous pleurions
pour toi, Jérusalem.
Nous nous souvenons de toi, Jérusalem.

*

Presso il fiume di Babilonia
eravamo seduti, e piangevamo
per te, Gerusalemme.
Ci ricordavamo di te, Gerusalemme.
Sòm 137

1¶ Nou te chita bò larivyè ki nan peyi Babilòn yo, nou t'ap kriye lè nou chonje peyi Siyon.

2 Nou te pandye gita nou yo nan branch pye sikren peyi a.

3 Moun ki te fè nou prizonye yo t'ap mande pou nou chante pou yo. Moun ki t'ap peze nou yo t'ap mande pou nou anmize yo: -Chante yon chante peyi Siyon pou nou non!

4 Ki jan ou ta vle pou n' chante yon chante Seyè a nan yon peyi etranje?

5 Si nou bliye ou, Jerizalèm. se pou nou bliye ki jan pou nou sèvi ak men dwat nou tou.

6 Si nou pa chonje ou, si nou pa konsidere ou tankou pi gwo kontantman nou, se pou lang nou kole nan fon bouch nou.

7¶ Seyè, chonje sa moun peyi Edon yo te fè jou yo te pran lavil Jerizalèm. Chonje jan yo t'ap di: Kraze l'! Kraze l' ratè!

8 Nou menm moun lavil Babilòn, yo gen pou yo fini ak nou yon lè. Benediksyon pou moun ki va fè ou sibi menm bagay ou te fè nou sibi a.

9 Benediksyon pou moun ki va pran pitit ou yo, ki va kraze yo sou gwo wòch!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org