Lingua   

13. By the Waters of Babylon

Cantate pour la Paix
Pagina della canzone con tutte le versioni


RUSSO
Psalmi 137Псалтирь 137
  
1 Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion.1(136-1) При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
  
2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm arfele.2(136-2) на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
  
3 Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări, şi asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: ,,Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!`` -3(136-3) Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши--веселья: 'пропойте нам из песней Сионских'.
  
4 Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?4(136-4) Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
  
5 Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!5(136-5) Если я забуду тебя, Иерусалим, --забудь меня десница моя;
  
6 Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!6(136-6) прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
  
7 Adu-Ţi aminte, Doamne, de copii Edomului, cari, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: ,,Radeţi -l, radeţi -l din temelii!``7(136-7) Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: 'разрушайте, разрушайте до основания его'.
  
8 Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!8(136-8) Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
  
9 Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi, şi -i va zdrobi de stâncă!9(136-9) Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org