Lingua   

Til ungdommen [Kringsatt av fiender]

Nordahl Grieg
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione danese / Danish version / Dansk version
TIL UNGDOMEN
[BRYT AV MOT FIENDSKAP]

Bryt av mot fiendskap, gå rak i din tid.
Mitt uti blodig storm välj fredens strid!
Oskyddad frågar du, med händerna vida:
Vad är mitt vapen, med vad skall jag strida?

Här är ditt värn mot våld, rostar ej som svärdet:
Tron uppå livet självt och människovärdet!
För all vår framtids skull: Sök det, låt gro det.
Dö om du måste – men, bygg det och tro det.

Kärnvapen hotar tyst folken och landen.
Röj bort allt hot mot liv, gör det med anden!
Krig är förakt för liv. Fred är att besinna.
Skapa med all din kraft och hatet ska ej vinna.

Mänskan kan ädel bli, jorden gör oss rika
Om här finns nöd och svält beror på att vi svika.
Ändra det! Livets namn låt orätt falla
solsken och bröd och ande ägs av alla.

Detta är löftet vårt från syster till broder.
Låt oss bli goda mot Jorden vår moder.
Låt oss ta vara på kärleken, skönheten värmen.
Så som man bär ett barn varsamt på armen.
TIL UNGDOMMEN
[KRINGSAT AF FJENDER; 682 A]

Kringsat af fjender gå ind i din tid
under en blodig storm, vi dig til strid.
Måske du spør i angst, udækket, åben:
hvad skal jeg kæmpe med, hvad er mit våben?

Her er dit værn mod vold, her er dit sværd:
troen på livet vort, menn’skenes værd
For al vor fremtids skyld, søg det og dyrk det
dø om du må, men øg det og styrk det.

Stillt går granaternes glidende bånd.
Stands deres drift mod død, stands den med ånd.
Krig er foragt for liv, fred er at skabe,
kast dine kræfter ind, døden skal tabe.

Elsk og berig med drøm, alt stort som var.
Gå mod det ukendte, fravrist det svar.
Ubygg'de kraftværker, ukendte stjerner
skab dem med skånet livs dristige hjerner.

Ædelt er mennesket, jorden er rig,
findes her nød og sult, skyldes det svig.
Knus det!, i livets navn skal uret falde,
solskin og brød og ånd ejes af alle.

Da synker våbnene magtesløst ned.
Skaber vi menn'skeværd, skaber vi fred.
Den som med højre arm bærer en byrde
dyr og umistelig, kan ikke myrde.

Dette er løftet vort, fra bror til bror:
vi vil bli’ gode mod menn’skenes jord.
Vi vil ta vare på skønheden, varmen,
som om vi bar et barn varsomt på armen.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org