Lingua   

Til ungdommen [Kringsatt av fiender]

Nordahl Grieg
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione svedese di Roland von Malmborg
МОЛОДЁЖИ

Злобно ревут вокруг
Бури кровавые.
Смело вступай в борьбу,
Бейся со славою!

Может быть, спросишь ты,
Скованный стужею:
- Как же бороться мне?
Где взять оружие?

Вот он, твой лучший меч,
Юное воинство:
Вера в людей и в жизнь,
Чувство достоинства!

Это оружье ты
В битвах осваивай,
Гордо иди вперед
И возвышай его!

Тихо ползут, скрипят
Смерти конвейеры.
Но остановим смерть
Силой идеи мы!

Жизни чужда война,
Мир - созидание.
Встанем за мир, за жизнь!
Рухнут страдания!

Будем любить, мечтать,
Вольности преданы,
Всё распознаем мы,
Что неизведанно!

Звездный изучим ход,
Сладим с глубинами,
Вспеним просторы вод
Гидротурбинами!

О, как богат наш мир,
Нами взлелеянный!
Бедность, нужда и смерть
Будут развеяны.

Испепелит врага
Луч созидания.
Солнце, культура, хлеб -
Всех достояние!

Если в сердцах людей
Гордость пробудим мы,
Восторжествует мир,
Смолкнут орудия.

Тот, кто в руках несет
Ношу бесценную,
Тот не пойдет на смерть
В бойню бесцельную.

Так поклянемся же
Клятвой решительной:
Будем добры к земле,
Будем любить её,

Будем беречь сады
Мира зелёного,
Словно в руках нести
Новорождённого!
TIL UNGDOMEN
[BRYT AV MOT FIENDSKAP]

Bryt av mot fiendskap, gå rak i din tid.
Mitt uti blodig storm välj fredens strid!
Oskyddad frågar du, med händerna vida:
Vad är mitt vapen, med vad skall jag strida?

Här är ditt värn mot våld, rostar ej som svärdet:
Tron uppå livet självt och människovärdet!
För all vår framtids skull: Sök det, låt gro det.
Dö om du måste – men, bygg det och tro det.

Kärnvapen hotar tyst folken och landen.
Röj bort allt hot mot liv, gör det med anden!
Krig är förakt för liv. Fred är att besinna.
Skapa med all din kraft och hatet ska ej vinna.

Mänskan kan ädel bli, jorden gör oss rika
Om här finns nöd och svält beror på att vi svika.
Ändra det! Livets namn låt orätt falla
solsken och bröd och ande ägs av alla.

Detta är löftet vårt från syster till broder.
Låt oss bli goda mot Jorden vår moder.
Låt oss ta vara på kärleken, skönheten värmen.
Så som man bär ett barn varsamt på armen.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org