Lingua   

L'Internationale

Eugène Pottier
Pagina della canzone con tutte le versioni


EBRAICO / HEBREW [3]
הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל

קוּם עַם עוֹבֵד, הָרֵם דְּגָלֶיךָ
מִן הַשָֹדֶה, מִן הַסַּדְנָה,
כָּל הָרָעֵב שָלוֹם וְלֶחֶם,
הוּא אָח אִתְּךָ לָאֱמוּנָה.

עוֹלָם יָשָן עֲדֵי הַיְסוֹד נַחְרִימָה,
מִגַב כָּפוּף נִפרֹק הָעֹל,
אֶת עוֹלָמֵנוּ אָז נָקִימָה,
לֹא כלוּם אֶתְמוֹל - מָחָר הַכֹּל.

אַחוָה הִיא דִגְלֵנוּ
וְחֵרוּת לְכָל עַם,
עִם הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנַל,
יֵעוֹר, יִשְגַב אָדָם!

אַחוָה הִיא דִגְלֵנוּ
וְחֵרוּת לְכָל עַם,
עִם הָאִינְטֶרְנַצְיוֹנַל,
יֵעוֹר, יִשְגַב אָדָם!
האינטרנציונל

קומו, עלובי הארץ
קומו, עבדי הרעב
התבונה רועמת בכור מחצבתה
זהו פרוץ הקץ
הבה נעשה מן העבר דף חדש
המוני עבדים, קומו, קומו
העולם עומד להשתנות מיסודו
אנו שום דבר, הבה נהיה הכל

זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו
זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו

אין מושיעים נעלים
אף לא אלוהים, קיסר, או טריבון
יצרנים, הבה נציל עצמנו
נכריז על הצלתנו המשותפת
למען יתן הגנב את הדין
למען שחרור הנפש מכלאה
הבה נתיך את אזיקנו
ונכה בברזל בעודו חם

זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו
זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו

המדינה מקצצת והחוק מרמה
מיסים מוצצים את דם החלשים
לא מוטלים מיסים על העשירים
זכויות העני הן מילים ריקות
די להינמקות בחסותם
השוויון קורא לחוקים אחרים
על פיו, אין זכויות בלי חובות
אך גם אין חובות בלי זכויות

זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו
זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו

נתעבים בזוהרם הקדוש
מלכי המכרה והמסילה
האם אי פעם עשו דבר
מלבד גזל עמל?
בקופת הכנופיה
מה שנברא ניתך
בתביעה שיוחזר לו
אין העם דורש אלא את חלקו

זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו
זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו

המלכים מרעילים אותנו בעשן
שלום ביננו, מלחמה בעריצים
הבה נשבית את הצבאות
ישבות נשקם, נפזר את השורות
ואם הם, הקניבלים, יתעקשו
לעשות מאיתנו גיבורים
הם יגלו במהרה שכדורינו
נועדו לגנרלים האמיתיים שלנו

זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו
זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו

פועלים, חקלאים, אנו
מפלגת העובדים הגדולה
העולם שייך לאמיצים
ילכו הבטלנים למקום אחר
כמה הם ניזונים מבשרנו
אולם אם העורבים והנשרים
יעלמו באחד הבקרים
השמש תזרח לעולם.

זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו
זהו המאבק הסופי
הבה נתאחד, ומחר
האינטרנציונל
יהיה המין האנושי כולו


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org