Lingua   

Knockin' On Heaven's Door

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione in sardo di Alessandro Murtas
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOORBUSSENDI A S'ENN'E SU XELU
  
Mama, take this badge off of meMamai, pigamì custu distintivu
I can't use it anymore.deu non du potzu prus usai.
It's gettin' dark, too dark for me to seeEst bessendu totu iscuru, tropu iscuru ca non ci biu
I feel like I'm knockin' on heaven's door.m'intendu ca depu bussai a s'enn'e su xelu.
  
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
  
Mama, put my guns in the groundMamai, ponimì is pistolas in terra
I can't shoot them anymore.deu non potzu prus sparai.
That long black cloud is comin' downSa nuvola longa e iscura est cabendu in basciu
I feel like I'm knockin' on heaven's door.m'intendu ca depu bussai a s'enn'e su xelu.
  
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu
Knock, knock, knockin' on heaven's doorBussendi, bussendi, bussendi a s'enn'e su xelu


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org