Lingua   

Охота на волков

Vladimir Semënovič Vysotskij / Владимир Семёнович Высоцкий
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione ceca di Edvard Sidoryk
ОХОТА НА ВОЛКОВОХОТА НА ВОЛКОВ
  
Рвусь из сил и из всех сухожилий,Chvátám ze všech sil a ze všech šlach,
Но сегодня - опять, как вчера,-no ale dnes, stejně jako včera,
Обложили меня, обложили,obklopili mě, obklopili,
Гонят весело на номера.vesele si na nás čekají.
  
Из-за елей хлопочут двустволки -Ze smrku dvouhlavňovky vyčnívají,
Там охотники прячутся в тень.tam se lovci ve stínu skrývají.
На снегу кувыркаются волки,Na sněhu si vlci běhají,
Превратившись в живую мишень.ze kterých se živé terče staly.
  
Идет охота на волков, идет охота!Troubí se na vlčí lov, troubí se na lov!
На серых хищников - матерых и щенков.Na šedé šelmy, na staré a na vlčata.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.Ozývá se naháňka a psí láj je doslov,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.krev na sněhu a z praporků skvrna rudá.
  
Не на равных играют с волкамиNeférově si hraji s vlky lovci.
Егеря, но не дрогнет рука!Ale ruka neškubne!
Оградив нам свободу флажками,Obklopili náš výběh praporky,
Бьют уверенно, наверняка.střílí jistě, rukou nechvěje!
  
Волк не может нарушить традиций.Vlk nemůže narušit tradici.
Видно, в детстве, слепые щенки,Asi v dětství, jako slepá štěňata,
Мы, волчата, сосали волчицуjsme my - vlčata - sáli vlčici
И всосали - "Нельзя за флажки!"a vsáli: „za praporky se nikdo nevydá!“
  
Идет охота на волков, идет охота!Troubí se na vlčí lov, troubí se na lov!
На серых хищников - матерых и щенков.Na šedé šelmy, na staré a na vlčata.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.Ozývá se naháňka a psí láj je doslov,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.krev na sněhu a z praporků skvrna rudá.
  
Наши ноги и челюсти быстры.„Naše nohy a čelisti jsou rychlé,
Почему же - вожак, дай ответ -tak proč tomu tak je, otče,
Мы затравленно мчимся на выстрелže jen otráveně vrčíme na výstřel
И не пробуем через запрет?a neprorveme se na lovce?“
  
Волк не должен, не может иначе!„Vlk by neměl, nemůže, není zbytí!“
Вот кончается время мое.A takhle končí moje bytí:
Тот, которому я предназначен,Ten, kterému jsem předurčen,
Улыбнулся и поднял ружье.se na mě usmál a zvedl hlaveň.
  
Идет охота на волков, идет охота!Troubí se na vlčí lov, troubí se na lov!
На серых хищников - матерых и щенков.Na šedé šelmy, na staré a na vlčata.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.Ozývá se naháňka a psí láj je doslov,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.krev na sněhu a z praporků skvrna rudá.
  
Я из повиновения вышелNo a já se z poslušnosti vyrval,
За флажки - жажда жизни сильней!až za praporky - chuť žít je silnější,
Только сзади я радостно слышалza zády jsem s radosti poslouchal
Удивленные крики людей.naříkající křiky lidí.
  
Рвусь из сил, из всех сухожилий,Chvátám ze všech sil a ze všech šlach,
Но сегодня - не так, как вчера!no ale dnes je to jiné, než včera,
Обложили меня, обложили,obklopili mě, obklopili,
Но остались ни с чем егеря!ale zůstali s prázdnou lovci!
  
Идет охота на волков, идет охота!Troubí se na vlčí lov, troubí se na lov!
На серых хищников - матерых и щенков.Na šedé šelmy, na staré a na vlčata.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.Ozývá se naháňka a psí láj je doslov,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.krev na sněhu a z praporků skvrna rudá.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org