Lingua   

Охота на волков

Vladimir Semënovič Vysotskij / Владимир Семёнович Высоцкий
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione in lingua azera di Namizəd Xalidoğlu
HÄNDIKAHID MECTUZQURD OVU
  
Ičein soned kaik panin i vägen,Macal-zad da tapammadım qaçmağa...
Vaiše jüged om tänambei aig,Yox! Yaxamdan yapışaraq yenə də
ümbri kaikjal mä mecnikoid nägen,Qoymadılar heç ağzımı açmağa -
Rusttil flagaižil ümbärtud kaik.Qurd ovuna apardılar məni də!
  
Hošttas oružjad kuziden taga,Küknarlıqda parıldayır lülələr;
Sigä, pil’veses, mecnikoid töuz’.İndi hərə harda gəldi, gizlənir.
Hüvin mahttas hö pidada taban,Qurd qaçdıqea hey açılır güllələr -
Hüvin tedaba ičeze tön.Nə bir qayda, nə də qanun gözlənir.
  
Möst mectuz mäneb meiden päle, Mectuz mäneb!Sürəkçilər qana-tərə batırlar,
I emähändikaz, i kužud - riktud kaik.Hara baxsan - qurd dərisi bozarır!
I mecnik oružjaha uden surman paneb,Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar;
I veri lumel ani kuti rusked paik.Qar üstündə qurdun qanı qızarır.
  
Ani meihe om kaikutte ambund,Qova-qova gətirdikcə qurdları
Linneb kaikile üks’ meile koum.Bayraqlarla bəzədilmiş sahədə -
Kacu, vellen täht päiväine sambui,Tüfənglərin lüləri odlanır,
Vauged lumi jo verekaz om.Gülləbəran şiddətlənir daha da.
  
Rusttas päliči haškaita voiži,Fərqi yoxdur, ya erkəkdir, ya dışi,
Vaiše nece om ei meiden tö.Körpəlikdən öyrədilir qurdlara
Ei voi händikaz eläda toižikš,Ki, heç zaman pozmasmlar vərdişi -
Imim maidonke varaidust mö!Çıxmasınlar bayraqlıqdan kənara.
  
Möst mectuz mäneb meiden päle, Mectuz mäneb!Sürəkçilər qana-tərə batırlar,
I emähändikaz, i kužud - riktud kaik.Hara baxsan - qurd dərisi bozarır.
I mecnik oružjaha uden surman paneb,Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar;
I veri lumel ani kuti rusked paik.Qar üstündə qurdun qanı qızarır.
  
Meiden jaugad i hambhad-ki hotkad,Atmaq olmaz qadağana çatanda!
Vaiše möstna mö, vahtonke sus,Sən ey başçı! Qayda-qanun hanı, bəs?
Joksem ambundas päliči, kohtha,Necə gəldi, atırıq biz, atanda;
Jose em voigoi, em nähkoi kus.Cınqırmı çıxartmır heç, bircə kəs.
  
Olem hankad i eläbad metod,Nə olsun ki, qurd pozammır vərdişi...
Vaiše ülähän pidän völ pän.Eh, şükür ki, mənim vaxtım qurtardı;
Kacun, mecnikal oružj om letud,Yaxmlaşıb, nəzarətçim sərt kişi -
Mindai nägeb i muhadab hän.Gülə-gülə tüfəngimi apardı.
  
Möst mectuz mäneb meiden päle, Mectuz mäneb!Sürəkçilər qana-tərə batırlar,
I emähändikaz, i kužud - riktud kaik.Hara baxsan - qurd dərisi bozarır.
I mecnik oružjaha uden surman paneb,Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar;
I veri lumel ani kuti rusked paik.Qar üstündə qurdun qanı qızarır.
  
Minä en kundle enamb ni-keda,Gülləbəran şiddətlənib daha da
Elo kalliž om, laske i hahk.Bu qurd ovu qırğm deyil, bəs nədir?
Rusttiš flagaižiš päliči lendan,Aralandım bu günahkar sahədən -
Tedan minunke jäb minun nahk!Təəccüblə hamı məni səslədi.
  
Ičein soned kaik panin i vägen,Ötüb getdim yanlarından yeltəki;
Vaiše tänambei toine om aig.Qoçaq varsa, qoy yolumu bağlasın!
Minä mecnikoid jäl’gil jo nägen,Daha bu da dünənki - zad deyil ki -
Heiden kidad-ki tagana kaik.Kimsə məni güclə tutub saxlasın?!
  
Möst mectuz mäneb meiden päle, Mectuz mäneb!Sürəkçilər qana-tərə batırlar,
I emähändikaz, i kužud - riktud kaik.Hara baxsan - qurd dərisi bozarır.
I mecnik oružjaha uden surman paneb,Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar;
I veri lumel ani kuti rusked paik.Qar üstündə qurdun qanı qızarır.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org