Lingua   

Lili Marleen [Lied eines jungen Wachtpostens]

Hans Leip
Pagina della canzone con tutte le versioni


SERBO / SERBIAN [LATINICA]
ЛИЛИ МАРЛЕНLILI MARLEN
Пред касарном
Пред главним улазом,
Стајао је један фењер
И стоји још пред њом
Ако се поново будемо видели
Код тог фењера ћемо стати
Као некад, Лили Марлен.
Pred kasarnom
Pred glavnim ulazom
Stajao jedan fenjer
I stoji još pred njom
Ako se ponovo budemo videli
Kod tog fenjera ćemo stati
Kao nekad, Lili Marlen.
Наше две сенке
Изгледале су као једна
По томе је свако видео
Колико се волимо
И сви људи нека виде
Под светлом како стојимо
Као некад, Лили Марлен.
Naše dve senke
Izgledale su kao jedna
Po tome je svako video
Koliko se volimo
I svi ljudi neka vide
Pod svetlom kako stojimo
Kako nekad, Lili Marlen.
А у то повиче стражар
И трубач засвира повечерје
То може коштати три дана
„Друже, одмах долазим“
Кажемо једно другом „довиђења“
А тако сам желео да одем са тобом
Са тобом, Лили Марлен.
A u to poviče stražar
I trubač zasvira povečerje
To može koštati tri dana
“Druže, odmah dolazim”
Kažemo jedno drugom “doviđenja”
A tako sam želeo da odem sa tobom
Sa tobom, Lili Marlen.
Фењер зна твој корак
И твој лепи ход
Сваку ноћ он гори
А мене је већ заборавио
И ако ми се догоди најгоре
Ко ће код фењера стајати
Са тобом, Лили Марлен?
Fenjer zna tvoj korak
I tvoj noć on gori
A mene je već zaboravio
I ako mi se dogodi najgore
Ko će kod fenjera stajati
Sa tobom, Lili Marlen?
Изнад овог тихог места
Дубоко под земљом
Узносе ме као у сну
Твоје љупке усне
И кад се заталаса магла
у овим касним сатима
Стајаћу код тог фењера
Као некад, Лили Марлен.
Iznad ovog tihog mesta
Duboko pod zemljom
Uznose ljupke usne
I kad se zatalasa magla
U ovim kasnim satima
Stajaću kod tog fenjera
Kao nekad, Lili Marlen.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org