Lingua   

Maria nella bottega di un falegname

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione / Translation / Traduction / Suomennos: Juha Rämö
MARÍA EN EL TALLER DE UN CARPINTEROMARIA PUUSEPÄN VERSTAASSA
  
María:Maria:
"Carpintero con el martilloPuuseppä, miksi vasarasi
¿por qué haces den den?noin paukkuu?
Con el cepillo sobre el leñoMiksi höyläsi laudalla
¿por qué haces den den?noin suihkaa?
¿Construyes las muletasKainalosauvojako teet
para quien a la guerra fue?sille, joka lähti sotaan
¿De Nubia sobre las manosja Nubiasta käsillään
a casa regresó?"palasi kotiin?
  
El carpintero:Puuseppä:
"Mi martillo no golpea,Vasarani ei pauku
mi cepillo no tallaeikä höyläni suihkaa
para formar piernas nuevasveistääkseni uusia jalkoja
a quien las ofreció en batallaniille, jotkan uhrasivat itsensä taistelulle,
sino, tres cruces, dos para quienvaan kolmea ristiä, kahta niille,
desertó para robarjotka karkasivat rintamalta varastaakseen
la más grande para quien de la guerrakalleimman hänen puolestaan, joka opetti
enseñó a desertar".karkaamaan rintamalta.
  
La gente: Ihmisjoukko:
"En los templos adormecidosUinuvissa unissa
de esta ciudadtämän kaupungin
pulsa el corazón de un martillopamppailee vasaran sydän.
¿cuándo se detendrá?Milloin se loppuu?
Carpintero, sobre el leñoPuuseppä, montako iskua
¿cuántos golpes más?vielä tähän puuhun,
¿cuanto aún con el cepillopaljonko höyläsi
lo reducirás?".vielä sitä leikkaa?
  
María:Maria:
"A las llagas, a las heridasNäistä haavoista, näistä vammoista,
que a la madera haces,jotka olet puuhun tehnyt,
carpintero sobre esos tajospuuseppä, näistä viilloista
falta la sangre aún,puuttuu enää veri,
para que expliquen ellos mismosjotta ne voisivat kertoa,
con sus propias vocesomilla äänillään,
qué rostros palideceránkeiden kasvot ovat kalpeneva
sobre tus tres cruces".ristiesi yllä.
  
El carpintero:Puuseppä:
"Estos troncos que han traídoNäitä puita, jotka he ovat tuoneet,
para que mi sudorjotta hielläni
los transforme en la imagenmuuttaisin ne kuvaksi
de tres dolores,kolminkertaisesta tuskasta,
verán lagrimas de Dimacoovat Dymachuksen ja Tituksen [1]
y de Tito en los párpados,kyyneleet kostuttava,
el más grande que vesja se suurin, jota katsot,
abrazará a tu hijo".on ottava syliinsä sinun poikasi.
  
La gente: Ihmisjoukko:
"De la calle a la montañaKaduilta, jotka vievät vuorille
sube tu den denkuuluu sinun vasarasi pauke,
cada valle de Jordaniaja jokainen laakso Jordanin maassa
aprende tu fren fren;oppii erottamaan höyläsi suihkeen.
algún grupo de dolorJotkut tuskansa vallassa
se mueve con el paso inquieto,liikehtivät rauhattomasti,
otros esperan para dar de bebertoiset odottavat antaakseen
vinagre a los sedientos".janoaville juotavaksi etikkamaljan.
[1] Voltaire kertoo teoksessaan Évangile de l'enfance (Lapsuuden evankeliumi) kahdesta ryöväristä nimeltä Titus ja Dumachus, jotka pyhä perhe kohtaa matkallaan Egyptissä. Dumachus aikoo ryöstää matkalaiset, mutta Titus pyytää häntä jättämään nämä rauhaan ja lupaa maksaa tästä hyvästä hänelle neljäkymmentä drakmaa. Myöhemmin Jeesus sanoo Marialle: »Kun juutalaiset kolmenkymmenen vuoden kuluttua ristiinnaulitsevat minut Jerusalemissa, nämä kaksi ovat riippuva kanssani ristillä, Titus oikealla ja Dumachus vasemmalla puolellani, ja sen päivän jälkeen Titus on astuva minun edelläni paratiisiin.«


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org