Lingua   

War

Edwin Starr
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione dell'oltraggiosa band industrial slovena Laibach,...
מלחמה

מלחמה!!! בשביל מה היא טובה?
מלחמה!!! בשביל מה זה טוב? (בשביל כלום בהחלט)

מלחמה היא משהו שאני מתעב בגלל שפירושה זה הרס של חיים תמימים
מלחמה משמעותה דמעות לאלפי עינים של אמהות
כשבניהן הולכים למלחמה ומאבדים את חייהם

מלחמה!!! בשביל מה זה טוב? (בשביל כלום בהחלט)

מלחמה היא רק שברון לב
הקברן הוא החבר היחיד של המלחמה

מלחמה היא האויב של האנושות.
המחשבה על מלחמה מעבירה אותי על דעתי
למלחמה יש תוצאות שעוברות מדור לדור
משרה עליהם הרס וחורבן – מי בכלל רוצה למות

מלחמה!!! בשביל מה זה טוב? (בשביל כלום בהחלט)
תגידו את זה!!!
מלחמה!!! בשביל מה זה טוב? (בשביל כלום בהחלט) – תקשיבו לי
מלחמה היא רק שברון לב
הקברן הוא החבר היחיד של המלחמה

מלחמה שברה את חייהם של צעירים רבים

הפכה אותם למרירים ושפלים,
הפכה אותם לנכים,
חיים יקרים מדי בשביל לאבד אותם בקרב
המלחמה אינה יכולה לתת חיים אלא רק לקחתם.

מלחמה!!! בשביל מה זה טוב? (בשביל כלום בהחלט) - תגידו את זה!!!
מלחמה!!! בשביל מה זה טוב? (בשביל כלום בהחלט) – תקשיבו לי
מלחמה היא רק שברון לב. הקברן הוא החבר היחיד של המלחמה

שלום, אהבה והבנה
תגידו לי איפה אפשר למצוא את המילים הללו
הם אומרים שאנחנו חייבים להילחם בשביל החופש
אבל אלוהים יודע שישנה דרך טובה יותר
WAR

War!
What is it good for?
War!
What is it good for?

Mobilization

Science

Religion

Domination

Communication

Teleportation

War!
What is it good for?
War!
What is it good for?

GM, IBM, Newsweek, CNN
Universal European
ITV, VCR

Industry

GM, IBM, Newsweek, CNN
Universal European
ITV, VCR

Leica, MGM
Siemens, Sony
Universal European
DAF, Volkswagen

War!
What is it good for?
War!
What is it good for?


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org