Lingua   

Il vecchio e il bambino

Francesco Guccini
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione in Kelartico (poteva mancare?) di R.V.
AZ ÖREG ÉS A GYERMEKTO SYEN YA TO NĀNYET
  
Egy öreg s egy gyermek kézen fogták‘No syen ya ‘no nānyet săn kapvār părkānde
egymást, s az este elé együtt mentek.ya veār enŏde inkoātro to hēzbro.
A távolban támadt a vöröses porTo tezyī moukavos adhēgne yanlānde
s világított a nap nem igazi fénnyel.ya to heil eklukne săn leuk nătēbro.
Úgy velük, a határtalan alföld terült elTo lyŭn genămāess fenne ladŭlestāi
meddig egy ember szeme nézhetett,petrīg to āk nă gūm to gribne niezestāi
és nem volt ott senki köröskörülya ŏllanhercente năvere năigeno
kivéve füsttornyok komor profilja.casak to profīl mierăk nă durnāi nă smēno.
  
A pár járt a nap alkonyatákor,Tobāie marsyne, to leuk adsumbărne,
az öreg beszélt és halkan sírtto syen bucindălne ya ŭngiet landărne.
távollevő lelkével és könnyes szemévelSăn alŭmu năsĕont, săn t’ākāi geseial
követett múlt hitregék emlékét.urmorne to mendăn na mŭtāi getreial.
Az öregek az idő vasfogát szenvedik,To syenāi hŭbgīyă gitenāi păr t’ivāi,
nem választják külön az igazat az álomtól,nădudnă ekdāistāi to gaz ek to sānāi,
gondolatukban nem választják különto syenāi nădudnă in isăn foglāz
az álmukban az igazat a hamistól.ekdāistāi in sānāi to vaus ek to gaz.
  
S az öreg mondott el a távolba nézve :Ya to syen dāyne nieztūruse adlānde :
« Képzelj csak el, azt búza borította,« Togĭni ŏllanamăn geteikăn săn cānde,
s képzeld el a gyümölcsököt és a virágokat,togĭni to karvāin, togĭni to blamāin
képzeld el a hangokat és a színeket.ya fogli to vākāin ya fogli to barvāin.
Ezen az alföldön, és meddig elterül,Ya’n nām lyŭn petrīg to āk indesiede
fejlődtak a fák és minden zöld volt,kurusnă to fagāi y’ŏll vere ehsyede,
esett az eső és a nap verteesyne to esyont, morăgnă to heilāi
az emberek s az évszakak ütemét. »to rŭtmăn nă to gūm ya nă to timpāi.
  
A gyermek állt bánatos tekintettelTo nānyet ārstodā săn to niezo hārk,
nézve szemével hihetetlen dolgokat.to ākāi nieznă ad dŏlcāi gesyusdārk.
Aztán az öregnek azt mondta álmodó hanggal :Ya duyā la to syen săn to vāk sāntūrus,
« Szeretem a meséket, mesélj el még mást. »« Kabānāin gurvăm, ōlāin sē dāistūrus. »


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org