Lingua   

Il vecchio e il bambino

Francesco Guccini
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione ungherese di Riccardo Venturi
IL VECCHIO E IL BAMBINOAZ ÖREG ÉS A GYERMEK
  
Un vecchio e un bambino si preser per manoEgy öreg s egy gyermek kézen fogták
e andarono insieme incontro alla sera.egymást, s az este elé együtt mentek.
La polvere rossa si alzava lontanoA távolban támadt a vöröses por
e il sole brillava di luce non vera.s világított a nap nem igazi fénnyel.
L'immensa pianura sembrava arrivareÚgy velük, a határtalan alföld terült el
fin dove l'occhio di un uomo poteva guardaremeddig egy ember szeme nézhetett,
e tutto d'intorno non c'era nessunoés nem volt ott senki köröskörül
solo il tetro contorno di torri di fumo.kivéve füsttornyok komor profilja.
  
I due camminavano, il giorno cadeva,A pár járt a nap alkonyatákor,
il vecchio parlava e piano piangeva.az öreg beszélt és halkan sírt
Con l'anima assente, con gli occhi bagnatitávollevő lelkével és könnyes szemével
seguiva il ricordo di miti passati.követett múlt hitregék emlékét.
I vecchi subiscono le ingiurie degli anniAz öregek az idő vasfogát szenvedik,
non sanno distinguere il vero dai sogninem választják külön az igazat az álomtól,
i vecchi non sanno, nel loro pensiero,gondolatukban nem választják külön
distinguer nei sogni il falso dal vero.az álmukban az igazat a hamistól.
  
E il vecchio diceva, guardando lontano:S az öreg mondott el a távolba nézve :
"immagina questo, coperto di grano,« Képzelj csak el, azt búza borította,
immagina i frutti, immagina i fioris képzeld el a gyümölcsököt és a virágokat,
e pensa alle voci e pensa ai colori.képzeld el a hangokat és a színeket.
E in questa pianura fin dove si perdeEzen az alföldön, és meddig elterül,
crescevano gli alberi e tutto era verdefejlődtak a fák és minden zöld volt,
cadeva la pioggia, segnavano i soliesett az eső és a nap verte
il ritmo dell'uomo e delle stagioni".az emberek s az évszakak ütemét. »
  
Il bimbo ristette, lo sguardo era tristeA gyermek állt bánatos tekintettel
e gli occhi guardavano cose mai viste.nézve szemével hihetetlen dolgokat.
E poi disse al vecchio con voce sognanteAztán az öregnek azt mondta álmodó hanggal :
"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre".« Szeretem a meséket, mesélj el még mást. »


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org