Language   

With God On Our Side

Bob Dylan
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione catalana da Bards del Sigle XX
WITH GOD ON OUR SIDE

My name it is nothing, my age it means less
The country I come from is a part of the Free West
I was taught and brought up there its laws to abide
And that the land that I live in has God on its side
Oh the history books tell it, they tell it so well
The cavalries charged, the Indians fell
The cavalries charged, the Indians died
For the country was young with God on its side

Oh the Spanish-American War had its day
And the Civil War too Was soon laid away
And the names of the heroes I's made to memorize
With guns in their hands And God on their side.
Oh the first World War, it came and it went
The reason for fighting I never could get
But I learned to accept it, accept it with pride
For you don't count the dead when God's on your side

And then the second World War, it came to an end
We forgave the Germans and now we are friends
Though they murdered six million, in the ovens they fried
The Germans now, too, have God on their side

I've learned to hate Russians
All through my whole life
If another war starts It's them we must fight
To hate them and fear them To run and to hide
And accept it all bravely
With God on my side.

But now we have weapons of chemical dust
And if fire them we're forced to, why then fire them we must
One push of the button and a shot the worldwide
And you never ask questions when God's on your side
tho many a long hour I've thought on this
That Jesus Christ was betrayed by a kiss
But I can't think for you, you will have to decide
Whether Judas Iscariot had God on his side
And now as I leave you, I'm weary as hell
The confusion I'm feelin', there ain't no tongue can tell
The words fill my head and drop to the floor
That if God's on our side, he'll stop the next war.
AMB DÉU DEL NOSTRE COSTAT

Oh, el meu nom no importa
i menys la meva edat.
El país del qual vinc
es diu el Mitjà Oest.
Allà em van educar i em van ensenyar
a respectar les lleis
i que la terra en la qual visc
té Déu del seu costat.

Oh, els llibres d'història ho conten.
Ho conten tan bé.
La cavalleria va carregar,
els indis van caure.
La cavalleria va carregar,
els indis van morir.
Oh, el país que era jove
amb Déu del seu costat.

La guerra hispano-americana
va tenir el seu moment
i la guerra civil també va ser
aviat ventilada.
I els noms dels herois
vaig haver de memoritzar.
Amb pistoles a les seves mans
i Déu del seu costat.

La Primera Guerra Mundial, nois
Va arribar i se'n va anar.
El motiu de la lluita
mai el vaig comprendre.
Però vaig aprendre a acceptar-la,
acceptar-la amb orgull
perquè no es conten els morts
quan Déu està del seu costat.

La Segona Guerra Mundial
va arribar a la seva fi.
Perdonem els alemanys
i després vam ser amics
encara que van assassinar a sis milions
fregint-los en forns,
ara els alemanys també
tenen a Déu del seu costat.

He après a odiar als russos
durant tota la meva vida.
Si una altra guerra comença
haurem de combatre'ls,
odiar-los i témer-los
córrer i amagar-se.
I acceptar-ho tot valentament
amb Déu del meu costat.

Però ara tenim armes
d'agents químics.
Si disparen ells, ens veurem forçats
i haurem de disparar-los.
Una premuda al botó
i un tret al món sencer
i tu mai fas preguntes
quan Déu està del teu costat.

Durant moltes hores inquietes
he estat pensant sobre això:
que Jesucrist va ser
venut per un petó.
Però no puc pensar per vosaltres,
haureu de decidir
si Judes Iscariot
tenia Déu del seu costat.

Així que ara me n'estic anant
esgotat com un dimoni.
La confusió que sento
no hi ha llengua que pugui cantar-la;
les paraules m'omplen el cap
i cauen al sòl.
Si Déu està del nostre costat
pararà la pròxima guerra.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org