Language   

With God On Our Side

Bob Dylan
Back to the song page with all the versions


Ulteriore versione ebraica da questa pagina
לצדנו אלוהיםאלוהים לצידנו
אוו, ממש לא משנה מה שמי
גילי עוד פחות
הארץ ממנה באתי
מכונה המערב התיכון
למדתי כאשר גדלתי שם
כי עם החוק מזדהים
ושהארץ שאני חי בה
לצדה אלוהים.
שמי לא חשוב גילי חשוב אפילו פחות
הארץ שאני בא ממנה מכונה המערב התיכון
החוקים בארץ הזו, נלמדים ונשמרים
והארץ הזו מתקיימת בזכותו של אלוהים
אוו, ספרי ההיסטוריה מספרים זאת
מספרים זאת בבהירות
הפרשים הסתערו
האינדיאנים מוגרו
הפרשים הסתערו
האינדיאנים כבר בקבר שוהים
אוו, המדינה הייתה צעירה
ולצדה אלוהים
ספרי ההיסטוריה מסבירים זאת מעולה
הפרשים ניצחו, האינדיאנים הובסו
הפרשים גיבורים, האינדיאנים מתים
בגלל שהארץ היתה צעירה, אלוהים עמד לצידה
מלחמת אמריקה-ספרד
יומה הגיע
ומלחמת האזרחים גם היא
פרצה שלא במפתיע
שמות הגיבורים
מתנוססים על קירות גבוהים
אוחזים בכלי הנשק
ולצדם אלוהים.
וגם היתה מלחמה בין האמריקאים
לספרדים, והיתה אחריה גם מלחמת אזרחים
ושמותיהם של הגיבורים חרוט לעד
ואלוהים לצידם כשהם מחזיקים ברובה ביד
מלחמת העולם הראשונה, ילדים,
אם לכך כבר נכנסתי
את הסיבה לפריצתה
מעולם לא תפסתי
אבל למדתי לקבל זאת
אני מתגאה בכך אם אתם תוהים
כי לא סופרים את המתים
כאשר לצדך אלוהים.
מלחמת העולם הראשונה באה והלכה לה.
לעולם לא אבין מדוע ובשל מה
אבל למדתי לקבל, ואפילו קיבלתי בגאווה
אינך סופר את המתים כשאלוהים לצידך
כאשר מלחמת העולם השנייה
הגיעה לסיומה
סלחנו לגרמנים
הם עכשיו ידידי האומה
למרות שהם רצחו ששה מיליונים
טגנו אותם בתנורים הכהים
גם הגרמנים עכשיו
לצדם אלוהים
מלחמת העולם השניה הגיעה לסיומה
סלחנו לגרמניםואפילו לגרמנים סלחנו על המלחמה
למרות שהם רצחו ששה מליונים בתנורים בוערים
עכשיו אלוהים עוזר גם לגרמנים
למדתי לשנוא את הרוסים
לאורך כל חיי ללא רחם
אם מלחמה נוספת תפרוץ
נאלץ בהם להילחם
לשנוא אותם ולפחד מהם
להימלט בקצב מדהים
ולקבל הכל באומץ
כשלצדך אלוהים
למדתי לשנוא את הרוסים משך כל חיי
ואם תהיה מלחמה נוספת נאלץ להילחם גם בהם
ולשנוא אותם, ולפחוד מפניהם, לרוץ, להסתתר ולהלחם
ולקבל את הכל באומץ – אלוהים יהיה בעזרכם
כעת יש לנו נשק
כימי מתוחכם
אם פעם אחת ישתמשו בו
מיד יבוא הנקם
לחיצה אחת על הכפתור
וההדים בכל העולם לא מתמהמהים
ואתה לא שואל שאלות
כאשר לצדך אלוהים
אבל עכשיו, יש לנו נשק כימי כמו אבק
אם יכריחו אותנו, נאלץ להשתמש בו ללא חשש
לחיצה קטנה על הכפתור, וחלל העולם יתמלא
אינך חייב לשאול שאלות כשאלוהים לצידך
בשעות אפלות רבות
מחשבה עליי מעיקה
על-כך שישו הנוצרי
נבגד בנשיקה
אבל תצטרכו להחליט לבד
למרות שאתם לתשובה ממני כמהים
אם יהודה איש קריות
היה לצדו אלוהים
במשך שעות כה רבות חשבתי על כך
שאפילו ישו הנוצרי נבגד ע"י נשיקה
אבל אני לא יכול לחשוב בשבילכם, אתם חייבים להחליט
האם ליהודה איש קריות עמדה עזרתו של אלוהים
וכעת כאשר אני עוזב
אני עד מוות עייף
אני באמת מבולבל מאד
אני לא מזייף
המלים ממלאות את ראשי
מנפחות התמונה
עם אלוהים לצדנו
עוד מלחמה הוא ימנע
עכשיו אני עוזב – מת מפחד.
את הבלבול שאני חש, לא יוכל לתאר אף אחד
המילים ממלאות את ראשי ונופלות לרצפה
אבל אם אלוהים לצידנו, הוא יעצור את המלחמה הבאה...


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org