Lingua   

We Shall Overcome

Pete Seeger
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione tedesca da archive.org
SAMMAN SKA VI SEGRA

Samman, ska vi se-egra,
Samman, ska vi se-egra,
Samman, ska vi segra,
en da-a-a-a-ag.
Å-åh, djupt i mitt hjä-ärta-a,
kä-änner jag:
Samman, ska vi segra,
en dag!

Vi skall övervinna! - En dag...
Vapnen ska bli plogar! - En dag...
Livet måste värnas! - Idag...
Vi är inte rädda! - Idag...
Vi går hand i hand. - Idag...

Freden ska bli vå-å-år
Freden ska bli vå-å-år
Freden ska bli vår
en da-a-a-a-ag.
Å-åh, djupt i mitt hjä-ärta-a,
kä-änner jag:
Samman, ska vi segra,
en dag!”
Wir werden's übersteh'n, wir werden's übersteh'n, wir werden's übersteh'n irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir werdens übersteh'n irgendwann.

Wir gehen Hand in Hand, wir gehen Hand in Hand, wir gehen Hand in Hand irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir gehen Hand in Hand irgendwann.

Wir sind alle gleich, wir sind alle gleich, wir sind al-le gleich irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir sind alle gleich irgendwann.

Wir sind alle frei, wir sind alle frei, wir sind al- le frei irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir sind alle frei irgendwann.

Wir haben keine Angst, wir haben keine Angst, wir haben keine Angst irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir haben keine Angst irgendwann.

Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein, wir sind nicht al-lein irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir sind nicht allein irgendwann.

Wir werden's übersteh'n, wir werden's übersteh'n, wir werden's übersteh'n irgendwann.

Oh ho, in meinem Herzen tief, glaub ich fest daran, wir werdens übersteh'n irgendwann


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org