Language   

Nahna meš erhabīn

Alā' Zalzallī / علاء زلزلي
Back to the song page with all the versions


English Version by Riccardo Venturi (2004)
WIJ ZIJN GEEN TERRORISTENWE ARE NO TERRORISTS
We zijn geen terroristen,
We zijn vrije mensen, Christenen en moslims,
We zijn allebei Arabische volkeren.
We delen hetzelfde standpunt
We geloven sterk in onze nationale eenheid en geloof
We willen Palestina bevrijden van bezetting
Lang leve het Arabische Palestina.
We are no terrorists,
we are free people
Muslims and Christians,
we all are Arab peoples.
We share the same point of view,
we strongly believe in national unity and faith
and we want to free Palestina from occupation.
Long live Arab Palestina!
Ze beschieten ons met raketten
En wij slaan terug door stenen te gooien
Zij hebben zich onze Al-Aqsa moskee toegeëigend
En verdraaiden de geschiedenis.
Ze kruisigden Jezus, het kindje van de Geboortekerk
Ze ontheiligden de heilige stad Jeruzalem.
Ze doodden de kinderen van Libanon
Ze bezetten de Sinaï en de Golanhoogte
En toch noemen ze ons terroristen.
They strike us with missiles
and we strike them back with stones.
They have seized our Al-Aqsa mosque
and betray history.
They crucified Jesus, the son of the Christian church
and profaned the holy city of Jerusalem.
They killed Lebanese children
they occupied Sinai and Golan
and now they call us "terrorists".
De Israëli voeren oorlog
Ze zaaien verdeeldheid en haat
Ze verdeelden ons in volkeren:
Dit is het spel en de Israëli zijn er meesters in.
Zionisten zijn tirannen en onrechtvaardigen
Ze geloven in geen enkel heilig boek
Ze zijn de oorzaak van terrorisme
Ze zijn de vijand van de mensheid.
The Israelis bring war
and sow division and hatred
splitting us into peoples:
this is a game the Israelis know so well.
The Zionists are tyrants and unjust
and do not believe in any holy writ.
They are the cause of terrorism,
they are enemies of mankind.
Wij zijn niet de aanvallers
De Israëli vielen ons aan en bezetten ons land
Het is ons land.
Ze kwamen en bezetten dit land.
Wij staan voor de waarheid
En we geloven in onze rechtvaardige zaak
Ons land Palestina zal voor altijd Arabisch blijven.
We are no aggressors.
The Israelis attacked us
and occupied our country.
This is our country,
they came and conquered it.
We are in the truth
and believe in the rightfulness of our cause:
Palestina, our country, will remain forever Arab.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org