Lingua   

If I Had A Hammer

Pete Seeger
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersió en català de Toni Giménez
IF I HAD A HAMMERSI TINGUÉS UN MARTELL
  
If I had a hammerSi tingués un martell,
I'd hammer in the morningun martell al matí,
I'd hammer in the evening ...d'un dia qualsevol,
all over this land,aniria picant
I'd hammer out dangerper trencar les cadenes
I'd hammer out a warningque oprimeixen els homes
I'd hammer out love betweeni que també a mi em tenen lligat,
all of my brothers and my sisterstalment com a tothom,
Allllllllll over this land.talment com a tothom.
  
If I had a bellSi tingués una campana
I'd ring it in the morningque la sentís tothom,
I'd ring it in the evening ...sortiria un matí
all over this land,d'un dia qualsevol,
I'd ring out dangerper fer-la repicar
I'd ring out a warningamb tota la meva força
I'd ring out love betweeni que es sentís arreu el crit,
all of my brothers and my sistersun crit de llibertat,
Alllllllll over this land.un crit de llibertat.
  
If I had a songSi tingués una cançó
I'd sing it in the morningque fos el nostre crit,
I'd sing it in the evening ...em voldria quedar ronc,
all over this world,cantant de bon matí
I'd sing out dangerfins que tothom seguís
I'd sing out a warningamb tota la seva força
I'd sing out love betweenun cant que fos un crit,
all of my brothers and my sistersun cant que fos un crit,
Allllllll over this land.un crit de llibertat.
  
If I've got a hammerQuan tingui el martell,
And I've got a bellressoni la campana,
And I've got a song to sing ...cantem tots la cançó,
all over this land,plegats de bon matí,
It's THE hammer of justicepetaran les cadenes,
It's THE bell of freedomtremolarà la terra
It's THE song about lovei tot el món llançarà joiós
between all of my brothers and my sistersun crit de llibertat,
Allllllllll over this land.un crit de llibertat.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org