Language   

Le Déserteur

Boris Vian
Back to the song page with all the versions


CINESE / CHINESE / CHINOIS - Ting Xu (徐婷)
DEZERTÉR弃队者 (法) [1]
Boris Vian
Vám pane prezident
Teď píšu těch pár řádků
A doufám na oplátku
Že budete je číst
总统先生你好
这封信写给你
闲暇的时间里
你也许会留意
Dnes ráno doručil
Mi pošťák povolání
Prý mám se hlásit k zbrani
Tak zněl ten prostý list
征战的军令状
我才不就收讫
后天傍晚之前
要奔赴前线去
Však pane prezident
Já nechci lidi střílet
Znám lepší kratochvíle
Než na ně mířit kvér
总统请听我说
我已决定不去
生在世界岂能
伤害可怜生命
A neberte to zle
Když tímto vám teď říkám
Že nepotáhnu nikam
Já budu dezertér
纵然你会咆哮
我还是要说明
决心已经坚定
我要离队放弃
Ač nejsem tolik stár
Já viděl funus táty
A vím že za granáty
Jde koupit jenom žal
在我的世界里
眼见父亲故去
兄弟征战他乡
幼小心灵哭泣
Má matka plakala
Teď taky leží v hlíně
A vysmívá se mině
Co nad ní někdo dal
母亲历经艰辛
如今长眠大地
笑对枪林弹雨
如同蚯蚓蚂蚁
Než pustili mě ven
Po letech v kriminálu
Tak milá vzala čáru
A s ní můj celý svět
被俘的日子里
被夺去了娇妻
被吞噬了心灵
美好往事尽逝
Hned ráno povídám
Hned s prvním kokrháním
Já dám se na toulání
A nevrátím se zpět
明日太阳升起
我将推门离去
忘掉伤心岁月
我将启程远行
Pak projdu celý kraj
A lidem na potkání
Jen s harmonikou v dlani
Tu píseň budu hrát
法兰西土地上
从普罗旺斯到不列塔尼
纵然一路行乞
要对世人呼吁
„nechoďte se bít
Vždyť není třeba válek
Ty jenom trápí krále
Co chtěl by větší hrad
拒绝听从服役
拒绝走上战地
远离战场杀地
不必离乡背井
A chce-li prolít krev
Ať se ctí při souboji
Dá prvně prolít svojí
A dá jí prolít houšť.“
如若必须流血
总统你应先行
既然宣扬真理
此为大好时机
Jen vyřiďte těm svým
Co jdou mě přivézt k soudu
Že umřu pro svobodu
Tak můžou tisknout spoušť.
如果军令追击
告诉你的军警
我已放下武器
尽请向我射击
[1] Qì duì zhě (fǎ)
Boris Vian

zǒngtǒng xiānshēng nǐ hǎo
zhè fēng xìn xiě gěi nǐ
xiánxiá de shíjiān lǐ
nǐ yěxǔ huì liúyì

zhēngzhàn de jūnlìngzhuàng
wǒ cái bù jiù shōuqì
hòutiān bàngwǎn zhīqián
yào bēnfù qiánxiàn qù

zǒngtǒng qǐng tīng wǒ shuō
wǒ yǐ juédìng bù qù
shēng zài shìjiè qǐ néng
shānghài kělián shēngmìng

zòngrán nǐ huì páoxiāo
wǒ háishì yào shuōmíng
juéxīn yǐjīng jiāndìng
wǒ yào líduì fàngqì

zài wǒ de shìjiè lǐ
yǎnjiàn fùqīn gùqù
xiōngdì zhēngzhàn tāxiāng
yòuxiǎo xīnlíng kūqì

mǔqīn lìjīng jiānxīn
rújīn chángmián dàdì
xiào duì qiānglíndànyǔ
rútóng qiūyǐn mǎyǐ

bèi fú de rìzi lǐ
bèi duó qùle jiāo qī
bèi tūnshìle xīnlíng
měihǎo wǎngshì jǐn shì

míngrì tàiyáng shēng qǐ
wǒ jiāng tuī mén lí qù
wàngdiào shāngxīn suìyuè
wǒ jiāng qǐchéng yuǎn xíng

fǎlánxī tǔdì shàng
cóng pǔluōwàngsī dào bù liè tǎ ní
zòngrán yīlù xíngqǐ
yào duì shìrén hūyù

jùjué tīngcóng fúyì
jùjué zǒu shàng zhàndì
yuǎnlí zhànchǎng shā de
bùbì líxiāngbèijǐng

rúruò bìxū liúxuè
zǒngtǒng nǐ yīng xiānxíng
jìrán xuānyáng zhēnlǐ
cǐ wéi dàhǎo shíjī

rúguǒ jūnlìng zhuījí
gàosù nǐ de jūn jǐng
wǒ yǐ fàngxià wǔqì
jǐn qǐng xiàng wǒ shèjí


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org