Language   

Le Déserteur

Boris Vian
Back to the song page with all the versions


TURCO / TURKISH [1] - A. Kadir
KO E TAHALI'AKI

Ko ho 'afio 'Eikitau
Kou tohi'i ka koe ha ki'i tohinounou
Ke ke lau ka mahalo
Kapau 'e ma'u koe ha ki'i lava
Na'a ku ma'u leva
'Eku tohitau
Ke 'alu 'o faifatongia
Kimu'a he po Tuupulelulu.

Kou pehe kia te kimoutolu mo e 'apa'apa
He 'oku pehe ko kimoutolu 'oku lala
'Oku vale 'a e tau ni
Fe'unga pe me'a faingata'a ki Maamani!
Ko ho 'afio 'Eikitau
'Oku ou pehe mo e hoku loto'ataa
'Oji fili au ai
'Oku ou fie hoko ko hatahali'aki!

Talu mei he'eku mo'ui 'i Maamani
Kou jio ki hoku tamai, kuo ne mate
Jio tatau ki hoku tokoua, kaiha'alahi
Kou jio e tangi ni'ihi 'o hange ha ki'i tama!
Kou jio ki he fa'ē fonu mo e mamahia
'Ikai ne lava 'o ngalo ke manatu'i!
Kou jio kakai kehe kuo faikovi
Neongo he toto mo e pelepela!

Kou jio he kaataki'i hopoate
Nau to'o ho'oku mo'ui
Ko ia ko hoku 'ohoana
Mo homa 'inaji lelei!
Kimu'a na'e ui 'e he moataane
Pea mapuni au 'a e matapaa
Fiemate au vaha'a tokolahi
Pea keu 'alu ki he ve'ehala!

Pea 'alu au ki ai pea ki ai
Ki he ngalu, havili mo e hala
Ke tau'i ma'a 'a e Maamani fo'ou!
Ui au ki hataha
Ke ke fai lelei ki ho mo'ui!
'Oua tuku e mamahi mo e 'ite'ita
Ka mapuni ia ki lalo ki ho'o ta'okete
Ki he falekelekele ni!

Ko ho 'afio 'Eikitau
Pau ke ke to'o 'a e toto
Pea tuku ke tafe ia 'o kimoutolu
Ko mou akonekina'i ia fa'iteliha!
Mou lea ki homou polisi
Te nau 'o a'u kia te au
He 'ikai ma'u au ha mahafu
Ke fana'i au 'ata'ataa pe!
KAÇAK

Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda ölenleri anarak


Efendi misiniz, kodaman mısınız ne,
bir mektup yazıyorum size,
bilmem vaktiniz var mı
okumaya bu mektubu.
Az önce verdiler elime
askerlik kâğıtlarımı,
savaşa çağırıyorlar beni,
diyorlar yola çık en geç çarşamba akşamı.
Efendi misiniz, kodaman mısınız ne,
dövüşmeye hiç istek yok içimde,
insancıkları öldürmeye gelmedim ben,
gelmedim ben bu yeryüzüne.
Sizi kandırmak değil niyetim,
ama söylemeden de edemem,
savaş ahmakların işi,
hem insanlar ondan hanidir bıktı.

Doğduğum günden bu yana
ölen çok babalar gördüm,
gidip dönmeyen kardeşler gördüm,
çocuklar gördüm iki gözü iki çeşme.
Ya analar ne çekti, ya analar,
bir yanda işi tıkırında bir avuç insan
bolluk içinde rahat yaşar,
bir yanda ölüm, çamur, kan.
İnsanlar tıkılmış dört duvar içine,
çalınmış neleri var neleri yok,
karıları, eski güzel günleri bütün.
Gün doğar doğmaz yarın
kapatacağım şırak diye kapımı
ölmüş yılların suratına,
alıp başımı yollara düşeceğim.

Aşacağım karaları, denizleri,
ne Avrupa'sı kalacak, ne Amerika'sı, ne Asya'sı,
dilene dilene hayatımı
şunu diyeceğim insanlara:
Üstünüzden atın yoksulluğu,
durmayın bakın yaşamaya,
hepimiz kardeşiz, kardeşiz, kardeş,
ey insanlar, ey insanlar, ey.
İllâki kan dökmek mi gerek,
gidin dökün kendi kanınızı,
size söylüyorum bunu da,
efendi misiniz, kodaman mısınız ne.
Adam korsunuz arkama belki de,
unutmayın jandarmalara demeye:
üzerimde ne bıçak var, ne tabanca
korkmadan ateş etsinler bana,
korkmadan ateş etsinler bana.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org