"ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ" Βίκυ Μοσχολιού

Νῦν καὶ ἀεί
(γιώργος)