Άρνηση [Στο περιγιάλι το κρυφό]
(γιώργος)
volevo segnalare un errrore nell'attribuzione del video colllegato al titolo e precisamente la canzone
Interpretata da Frangoulis non Manolis ma in realtà Mario