August i -68 - Bergen Raudt Kor og Varden Musikkorps