TRỊNH CÔNG SƠN --- HUẾ - SÀI GÒN - HÀ NỘI (Nxb. Nhân Bản, 1969)

sung by Khanh Ly
Huế, Sài Gòn, Hà Nội
(giorgio)