Himzo Polovina - Dunjaluńće, golem ti si (Sarajevo, 1915. godine)