Ωχρά Σπειροχαίτη - Προσχέδια για την Μακρόνησο V
Ωχρά Σπειροχαίτη - Προσχέδια για την Μακρόνησο Ι
Ωχρά Σπειροχαίτη - Προσχέδια για την Μακρόνησο ΙΙ