חוה אלברשטיין - חד גדיא
מקהלת ראנה - חד גדיא | جوقة رانة - حد جاديا | Rana Choir - Chad Gadya