Ο Τσε στη Ν. Υόρκη ( Δον Κιχώτες ) - Μαρία Δημητριάδη

Ο Τσε στη Ν. Υόρκη ( Δον Κιχώτες )
(γιώργος)