ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 3
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 5

Yannis Ritsos / Γιάννης Ρίτσος: Aποχαιρετισμός
(γιώργος)