1) Ὦ βουνά πανάρχεια

3) Ψηλά στῆς Ρωσίας τὰ χιόνια
(γιώργος)

4) Ἡ κοινωνία τῆς καταναλώσεως
(γιώργος)