1. Ο χρησμός


2, Τρία ποτάμια : Petros Pandis


Η επικἠρυξη : Mikis Theodorakis


4. Στο παζάρι του φονιά: Petros Pandis


'Ηρθαν οι ανθρώποι με τα μαύρα: Mikis Theodorakis


6.Απομόνωση (Ο άνεμος γέννηση τη νύχτα) : Mikis Theodorakis7. Ο λόγος ο στερνός8. Πήρα τους δρόμους του ληστἠ, Mikis Theodorakis9. Αυτοί που θά 'ρθουν μια βραδιά

Video di Ο λόγος ο στερνός:

(Gian Piero Testa)


Search more videos on Youtube