Η ιστορία του Θοδωρομανώλη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΗΛΑΦΙ (ΡΗΜΑ) - ΘΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΗΣ