(60”)
Στρατιώτη με το δόρυ (Δημήτρης Μητροπάνος,Αντώνης Καλογιάννης,Πασχάλη
(γιώργος)