Il Monumento (Jannacci) Powerillusi Live 1989
enzo jannacci il monumento

Il monumento (versione Powerillusi - 1989)