Lingua   

De Dulle Griet

Wannes Van de Velde
Lingua: Neerlandese

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Machteloos
(VSOP)
De Spaansche Brabander
(Wè-nun Henk)
Er zijn soldaten uit Beverlo vertrokken (Beverlo-lied)‎
(Wannes Van de Velde)


[1980]
Woorden en muziek / Lyrics and music / Testo e musica / Paroles et musique / Sanat ja sävel: Wannes van de Velde

Pieter Bruegel de Oude: Dulle Griet, 1563, olieverf op paneel. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh.<br />
Pieter Brueghel il Vecchio: Margherita la Pazza, 1563, olio su tela. Anversa, Museo Mayer van den Bergh.<br />
Pieter Brueghel the Elder: Dull Gret, or Mad Meg, 1563, oil on panel. Antwerp, Museum Mayer van den Bergh.
Pieter Bruegel de Oude: Dulle Griet, 1563, olieverf op paneel. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh.
Pieter Brueghel il Vecchio: Margherita la Pazza, 1563, olio su tela. Anversa, Museo Mayer van den Bergh.
Pieter Brueghel the Elder: Dull Gret, or Mad Meg, 1563, oil on panel. Antwerp, Museum Mayer van den Bergh.


'De Dulle Griet' is een tekst van Wannes van de Velde, gebaseerd op een traditionele melodie. De dame in kwestie wordt ook wel eens het vrouwelijk symbool van de oorlog genoemd, en is in die hoedanigheid al een schitterend vereeuwigd op een schilderij van Pieter Brueghel. Ook in later eeuwen blijkt ze een onuitputtelikjke bron van inspiratie te zijn voor uiteenlopende zaken. Zoals bij voorbeeld: een strip (Suske & Wiske en de Dulle Griet), een bier (Dulle Griet van de Scheldebrouwerij in Westmaas), een folkband, verschillende kaffees in Nederland & België en een kanon in Gent. Buiten categorie vernoemen we ook nog de friettent 'De Dulle Friet', ook te vinden in Gent.

(Uit antekeningen van Wè-nun Henks cd "Bar", 2002)
Die onder alle vrouwen, het minst is te vertrouwen
Dat is de Dulle Griet, met haar bloedig lied.
Zij is altijd in de weer, met kanonnen en met zweerd,
Heeft ze er veel om zeep gedaan,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:
Zij doet ons den oorlog aan.

Ze is ouder dan de mensen, en het ware te wensen
Dat ze nooit had bestaan, 't zou ons veel beter gaan.
Want die vrouw is onze dood, met heur haar van bloed zo rood,
Ik wens die schoonheid naar de maan,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:
Zij doet ons den oorlog aan.

Ze heeft vrijers gehad met hopen, om haar lusten te verkopen,
Ze is altijd wel bereid, als de kerel die haar vrijt
Over macht en glorie droomt en een vrije mens betoomt.
Ik wens die liefde naar de maan,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:
Zij doet ons den oorlog aan.

De veldslagspecialisten, beroepsinfanteristen
Die vallen op hun knie, voor die krollemarie,
En ze pakken naar hun zwaard, en ze kruipen op hun paard.
Ik wens die ijver naar de maan,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:
Zij doet ons den oorlog aan.

Een men zou ervan schromen, 't is om ervan te dromen:
Ze brengt niks dan verdriet, die dolgeworden griet.
Staat ons land nog eens in brand, knoop het goed in het verstand
Dulle Griet heeft het gedaan,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:
Zij doet ons den oorlog aan.

De mensen vroeger jaren, in oorlog en gevaren,
Die gaven van verdriet, de schuld aan Dulle Griet.
Maar in onze nieuwe tijd, die het bijgeloof vermijdt,
Gaat de wereld naar de maan,
Door militairen zo lang als ze bestaan
Zij doen ons den duvel aan.

inviata da jacopo (laverdure) - 30/3/2007 - 18:41
Lingua: Italiano

Traduzione italiana / Italiaanse vertaling / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 17-01-2020 06:51

Wannes van de Velde (1937-2008)
Wannes van de Velde (1937-2008)


De Dulle Griet (Margherita la Pazza) è un testo di Wannes van de Velde, basato su una melodia tradizionale. La signora in questione viene talvolta definita il simbolo femminile della guerra, e in tale veste è stata meravigliosamente immortalata in un dipinto di Pieter Brueghel il Vecchio. Anche nei secoli successivi sembra essere stata una fonte inesauribile di ispirazione per una varietà di cose. Ad esempio: un fumetto (Suske & Wiske e Margherita la Pazza), una birra (Dulle Griet della “Scheldebrouwerij” di Westmaas), un gruppo musicale folk, vari caffè nei Paesi Bassi e in Belgio e persino un cannone a Gand. Inoltre, a Gand si trova anche un chiosco di patatine fritte che si chiama “De Dulle Friet” (“Patatina la Pazza”).

(Dal libretto del cd "Bar" dei Wè-nun Henks, 2002)
MARGHERITA LA PAZZA

Quella fra tutte le donne di cui meno c'è da fidarsi
È Margherita la Pazza con il suo canto di sangue.
È sempre impegnata coi cannoni e con la spada,
Ne ha spediti tanti all'altro mondo,
E sarà bene che tu capisca:
Lei ci fa la guerra.

È più vecchia dell'umanità, e magari
Non fosse mai esistita, ci andrebbe molto meglio.
Perché lei è la nostra morte, coi suoi capelli rosso sangue,
Vorrei che tanta bellezza fosse riservata alla luna,
E sarà bene che tu capisca:
Lei ci fa la guerra.

Ha avuto pretendenti, sperando di vender le sue passioni,
È sempre pronta quando il tipo che la corteggia
Sogna potere e gloria e reprime un uomo libero.
Mi piacerebbe che la luna fosse così amata,
E sarà bene che tu capisca:
Lei ci fa la guerra.

Gli specialisti del campo di battaglia, i fanti di professione
Cadono alle sue ginocchia, davanti a quella pazza,
E afferrano la spada, e seguono strisciando il suo cavallo.
Mi piacerebbe tutto questo ardore per la luna,
E sarà bene che tu capisca:
Lei ci fa la guerra.

Ma bisognerebbe averne paura, questo bisogna sognare:
Non porta che dolore, quella pazza furiosa.
Se la nostra terra è ancora in fiamme, ficcatelo bene in zucca,
È stata Margherita la Pazza a farlo,
E sarà bene che tu capisca:
Lei ci fa la guerra.

La gente di una volta, in guerra e nei pericoli,
Per le sue pene, dava la colpa a Margherita la Pazza.
Ma nei nostri tempi nuovi, che schifano la superstizione,
L'uomo va sulla luna
Epperò i militari, finché esisteranno,
Ci fanno il diavolo a quattro.

17/1/2020 - 06:51
Lingua: Inglese

English version / Engelse versie / Versione inglese / Version anglaise / Englanninkielinen versio:
Riccardo Venturi, 17-01-2020 08:37

madmeg
MAD MEG

Among all women, the one we should least trust
Is Mad Meg with her song of blood.
She is always busy with cannons and with the sword
And she sent so many people to the other world.
And you'd better understand:
She makes war on us.

She's older than mankind, and if only
She'd never existed, it would be much better.
For she is death upon us, with her hair red as blood,
If only so much beauty were saved for the moon!
And you'd better understand:
She makes war on us.

She has lots of wooers and hopes to sell her lusts,
She is always willing when her untired suitors
Dream of power, glory and repression of freedom.
If only so much love were bestowed upon the moon!
And you'd better understand:
She makes war on us.

Battlefield specialists, professional soldiers,
They always fall to the knees of that madwoman,
And then they grab their swords crawling after her steed.
If only so much passion were bestowed upon the moon!
And you'd better understand:
She makes war on us.

But in all your dreams, you'd better be afraid of her:
All what she brings is sorrow, that treacherous madwoman.
Is our land again on fire? Well, get it through your head,
It's Mad Meg who did it.
And you'd better understand:
She makes war on us.

When people of olden times went through war and danger,
They blamed Mad Meg for all what they had to endure.
But now, in our new times, we scorn superstition
And go onto the moon, and walk on it.
And yet the military, like devils from hell,
Keep doing all what old Mad Meg did.

17/1/2020 - 08:37


2e couplet regel vier: webs, moet zijn "wens"
4e couplet regel vier: Ik wen die, moet zijn "Ik wens"

M.M.M. van Veen - 13/1/2019 - 21:09


Dank U weel, M.M.M. van Veen, voor de tekstverbeteringen. Dit is een heel oude pagina op onze website.

CCG/AWS Staff - 14/1/2019 - 05:06Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org